Thiết bị sử dụng nước hiệu quả trong LOTUS và LEED

 

 

Theo LOTUS:

LOTUS không có yêu cầu riêng lẻ đối với từng thiết bị sử dụng nước, chỉ yêu cầu tổng lượng nước tiêu thụ trong công trình qua các thiết bị sử dụng nước cần giảm tối thiểu 20% so với mô hình cơ sở (baseline model).

Để góp phần cho dự án đạt điểm theo LOTUS, các thiết bị sử dụng nước được lựa chọn thường giúp tiết kiệm ít nhất 20% so với các thông số tiêu chuẩn như sau:

 

Bảng W.5: Mức cơ sở lượng nước tiêu thụ qua thiết bị (Nguồn: UPC and IPC Standards)

Thiết bị

Lượng nước thiết bị sử dụng

WC (1 hoặc 2 chế độ xả)

6.0 lít một lần xả (lpf)

Bồn tiểu đứng (xả)

3.79 lít một lần xả (lpf)

Vòi nước (thông thường)

0.14 lít/giây (l/s)

Vòi sen

0.16 lít/giây (l/s)

Vòi nước phòng bếp

0.14 lít/giây (l/s)

Máy giặt

120 lít/ lần giặt 8kg

LOTUS không yêu cầu dán nhãn hay các chứng nhận riêng cho thiết bị sử dụng nước mà chấp nhận thông số kỹ thuật do nhà sản xuất công bố.

 

Theo LEED:

Mức cơ sở đối với các thiết bị sử dụng nước trong Chứng nhận LEED về cơ bản tương đương bảng W.5 trong LOTUS (ở trên) và yêu cầu tối thiểu cũng là tiết kiệm ít nhất 20% so với mức cơ sở (baseline). Các sản phẩm phải được dán nhãn WaterSense hoặc các chương trình dán nhãn tương đương (danh sách trên website USGBC). Trường hợp thị trường bản địa không có các nhãn này thì căn cứ theo thông số kĩ thuật do nhà sản xuất công bố phải đáp ứng tiết kiệm ít nhất 20% so với baseline, nói cách khác là không được vượt quá các thông số trong bảng sau: