Chứng nhận LOTUS cho Công trình đang vận hành

 

VGBC trân trọng thông báo Hệ thống đánh giá LOTUS Công trình đang vận hành – Phiên bản 1.0 (LOTUS BIO V1) đã chính thức được phát hành vào tháng 6/2017. Phiên bản này sẽ thay thế cho LOTUS BIO Pilot, phát hành vào tháng 7/2013.

Phát triển LOTUS BIO V1

LOTUS BIO V1 đã được VGBC phát triển với mục tiêu lớn nhất là xanh hoá những công trình đang vận hành. Thực tế cho thấy một số lượng rất lớn công trình xây dựng tại Việt Nam chưa chú trọng đến vấn đề hiệu năng và vẫn sẽ tiếp tục vận hành trong nhiều năm tới.

Chúng ta khó có thể kỳ vọng công trình đang vận hành đạt được những yêu cầu như đối với những công trình xây mới. Do đó, LOTUS BIO V1 cũng có những khác biệt so với các hệ thống đánh giá áp dụng cho công trình xây mới (LOTUS NR và LOTUS MFR) dựa trên 3 nguyên tắc sau:

  • LOTUS BIO V1 lấy thực tiễn quản lý vận hành công trình làm trọng tâm
  • Khuyến khích những sự cải thiện theo thời gian. Bất kể kết quả cuối cùng ra sao, công trình vẫn có thể đạt điểm tại một số khoản nhất định khi thực hiện thành công việc giảm thiểu những tác động tiêu cực tới môi trường.
  • Áp dụng một số tiêu chí khả thi hơn đối với công trình đang vận hành

Những cập nhật so với phiên bản LOTUS BIO Pilot

So với LOTUS BIO Pilot, phiên bản LOTUS BIO V1 có 2 sự thay đổi chính:

  • Những cải thiện mà dự án đã thực hiện sẽ được ghi nhận một cách xứng đáng hơn
  • Thực tiễn quản lý vận hành chiếm tới 40% tổng số điểm thay vì 29% như trước đây

Ngoài ra, LOTUS BIO V1 còn có một số sửa đổi và cập nhật khác như:

  • Mức chứng nhận Bạch kim (nhằm tạo sự thống nhất với các hệ thống chứng nhận LOTUS hiện hành)
  • Đánh giá hiệu năng vận hành 5 năm một lần để dự án có thể duy trì Chứng nhận LOTUS
  • Có thêm hạng mục Mua sắm bền vững với 2 khoản Sản phẩm ít phát thải cac-bon và Sản phẩm có lợi cho sức khoẻ
  • Giới thiệu một số giải pháp mới trong các khoản để dự án có thể lựa chọn giải pháp phù hợp nhất

Quý vị độc giả có thể tải về Bảng tính điểm (Scorecard – bằng Tiếng Anh và Tiếng Việt) và Hướng dẫn kỹ thuật (Technical Manual – Tiếng Anh) của LOTUS BIO V1 từ trang web chính thức của VGBC.