VGBC Webinar: Tiện nghi nhiệt trong Công trình xanh, 7/11/2020