Thư mời webinar: Thiết kế Công trình xanh ở Pháp so với Việt Nam (03/03/2021)