002-BIO-P – RMIT Beanland

 

  • Công cụ đánh giá : LOTUS BIO Pilot
  • Loại hình công trình : Công trình giáo dục 
  • Diện tích sàn (GFA) : 13,720 m2
  • LOTUS AP : Green Consult Asia
  • Website : http://diamondlotus.vn/

ĐĂNG KÝ