Hội đồng Công trình Xanh Việt Nam (VGBC)

Các gói Hội viên (Membership package)

Các gói Hội viên

PLATINUM GOLD SILVER REGULAR PROFESSIONAL STUDENT

Phí hội viên (VND, thường niên)

240,000,000 120,000,000 30,000,000 12,000,000 2,000,000 350,000
  Quyền lợi

Chứng chỉ thành viên (bản cứng và bản mềm)

✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔

Thẻ thành viên điện tử với số PIN định danh 

15 10 5 2 ✔ ✔

Chiết khấu tham dự các sự kiện (30%)

✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔

Cơ hội được đề cử và tranh cử vào Hội đồng Kỹ thuật và Tham vấn (TACs)

✔ ✔ ✔ ✔ ✔  

Quyền truy cập cổng danh bạ thành viên online

✔ ✔ ✔ ✔ ✔  

Quyền tham gia sự kiện giao lưu kết nối dành riêng cho thành viên

✔ ✔ ✔ ✔ ✔  

Quyền sử dụng logo VGBC trên các tài liệu marketing đối với (các) dự án áp dụng chứng chỉ xanh LOTUS của VGBC

✔ ✔ ✔ ✔    

Logo công ty trên website của VGBC

✔ ✔ ✔ ✔    

Chiết khấu đào tạo riêng

50% 40% 30% 20%    

Chiết khấu cho đăng ký chứng nhận dự án LOTUS hoặc đánh giá khác

15% 10% 10%      

Chiết khấu đăng ký vật liệu hoặc dịch vụ trên cổng thông tin xanh

50% 25% 10%      

Được ghi nhận trên các email hệ thống hoặc e-newsletter 

✔ ✔        

Được ghi nhận là nhà tài trợ tại các sự kiện của VGBC

✔ ✔        

Quyền tham dự thảo luận giữa lãnh đạo cấp điều hành về lĩnh vực xây dựng bền vững

✔ ✔        

Được VGBC hỗ trợ lan tỏa cho một số lượng các sự kiện chuyên môn phù hợp liên quan tới lĩnh vực xây dựng bền vững trong thời hạn hiệu lực của hội viên (điều khoản và điều kiện áp dụng). Không áp dụng cho các sự kiện thương mại nhằm mục đích quảng cáo và bán hàng

6 4 2      

Hỗ trợ hội Sinh viên

          ✔

Ghi chú

Giá trên chưa bao gồm thuế GTGT VAT

Mọi chi tiết xin liên hệ: Văn phòng công ty (+84) 97450 8350, or Ms. Hương Vũ, Development Manager (+84) 91516 3388.

Đăng kí hội viên