QUY TRÌNH ĐÁNH GIÁ & CẤP CHỨNG NHẬN CÔNG TRÌNH XANH LOTUS

(Hiệu lực từ 1/7/2016, cập nhật 15/8/2023)

Bước 1: Lựa chọn Hệ thống đánh giá phù hợp và nghiên cứu khả thi

Hiện tại Hội đồng Công trình xanh Việt Nam (VGBC) đã phát triển 6 chương trình LOTUS cho 6 nhóm công trình khác nhau, cụ thể:

 • LOTUS NC v3, dành cho các công trình xây mới có tổng diện tích sàn (GFA) từ 2500 m2 trở lên (cả công trình nhà ở và phi nhà ở)
 • LOTUS BIO, dành cho công trình đang vận hành
 • LOTUS Homes, dành cho các công trình nhà ở đơn lẻ
 • LOTUS SB, dành cho các công trình phi nhà ở có quy mô nhỏ (GFA dưới 2500 m2)
 • LOTUS Interiors, dành cho các dự án hoàn thiện nội thất
 • LOTUS Small Interiors, dành cho các dự án hoàn thiện nội thất quy mô nhỏ (diện tích dưới 1000 m2)

Đồng thời với việc lựa chọn chương trình LOTUS phù hợp, đây cũng là thời điểm lý tưởng cho đại diện dự án đặt ra các mục tiêu xanh cụ thể cho dự án (ví dụ mức chứng nhận cần đạt, tỷ lệ tiết kiệm năng lượng, nước hoặc các chỉ tiêu khác về hiệu năng cho tòa nhà). Đây cũng là thời điểm tốt để tiếp cận các đơn vị tư vấn xanh để nghiên cứu khả thi.

Tham khảoDanh sách các đơn vị tư vấn xanh có kinh nghiệm tại Việt Nam

Bước 2: Đăng ký dự án với VGBC

Đại diện Dự án liên hệ với VGBC để thông báo ý định thực hiện dự án theo LOTUS. VGBC sẽ gửi Mẫu Đăng ký dự án (có thể tải về từ website VGBC), và chuẩn bị Hợp đồng Đánh giá công trình xanh LOTUS.

Tham khảoCác khoản phí liên quan đến đăng ký và đánh giá Công trình xanh LOTUS

Khi đăng ký thành công, Dự án sẽ được:

 • Cấp một mã PIN (Project Identification Number)
 • Đăng và cập nhật thông tin trên Danh mục Dự án LOTUS trên website VGBC
 • Tiếp cận Tập Hồ sơ Trình nộp LOTUS bao gồm đầy đủ các biểu mẫu, thư mục, hướng dẫn cần thiết cho việc chuẩn bị và trình nộp hồ sơ cho suốt quá trình đánh giá công trình xanh theo LOTUS, như Tập Thư Mục Trình nộp, Công cụ Quản lý LOTUS, các Công cụ tính toán (OTTV, Tính % tiết kiệm nước,…), các Mục hướng dẫn về mô phỏng năng lượng, mô phỏng CFD, v.v.
 • Chỉ định một đại diện của VGBC để hướng dẫn, giải nghĩa và trả lời các câu hỏi về các hạng mục trong LOTUS

Bước 3: Thiết kế và trình nộp Hồ sơ Thiết kế

Trong trường hợp lý tưởng, ở giai đoạn này đội dự án nên có sự tham gia của chuyên gia tư vấn công trình xanh, và có thể là một số tư vấn khác về năng lượng, MEP, v.v để phối hợp với kiến trúc sư trong việc phân tích, lựa chọn các phương án thiết kế kể từ giai đoạn thiết kế cơ sở. Các giải pháp thiết kế thụ động (passive design) hợp lý và công cụ mô phỏng năng lượng nên được tham khảo càng sớm càng tốt.

Bước 4: Đánh giá Hồ sơ Thiết kế

Sau khi giai đoạn thiết kế hoàn tất, Đại diện Dự án có lựa chọn (nhưng không bắt buộc) trình nộp hồ sơ để VGBC đánh giá cho Giai đoạn Thiết kế. Đây là cơ hội cho đội dự án đánh giá và cải thiện các giải pháp thiết kế xanh trước khi quá trình thi công bắt đầu.

Đại diện Dự án sẽ nộp một Mẫu Thông báo cho VGBC, trong đó thông báo ngày mà Đại diện Dự án dự kiến sẽ trình nộp bộ hồ sơ hoàn thiện phục vụ cho việc đánh giá LOTUS. Trong vòng 8 tuần kể từ ngày nhận được hồ sơ trình nộp đầy đủ, VGBC sẽ hoàn thành việc Đánh giá và trả về Báo cáo Kết quả Đánh giá LOTUS (Giai đoạn Đánh giá Hồ sơ Thiết kế).

Nếu dự án đạt đủ điểm, VGBC sẽ cấp Chứng nhận LOTUS Tạm thời. Chứng nhận Tạm thời hết hạn sau khi dự án hoàn công được 18 tháng.

Bước 5: Thi công và trình nộp Hồ sơ hoàn công

Trong quá trình thi công, nhà thầu cần phối hợp chặt chẽ với đơn vị tư vấn thiết kế và đơn vị tư vấn công trình xanh để đảm bảo thực hiện các chiến lược, giải pháp xanh liên quan đến nhà thầu hoặc do nhà thầu chịu trách nhiệm, có phân công rõ ràng trong việc thu thập chứng cứ và chuẩn bị Hồ sơ đánh giá Giai đoạn Hoàn công.

Bước 6: Đánh giá Hồ sơ Hoàn công

Tương tự giai đoạn đánh giá Hồ sơ Thiết kế, VGBC sẽ đánh giá Hồ sơ Hoàn công trong thời gian tối đa 8 tuần (kể từ ngày VGBC nhận được hồ sơ hoàn chỉnh). Nhìn chung, giai đoạn Đánh giá của VGBC trải qua các bước sau:

 1. Đại diện dự án trình nộp hồ sơ đánh giá: danh sách các hồ sơ cần thiết cho việc đánh giá được ghi rõ ở từng Tiêu chí và các Điều kiện Tiên quyết trong Bản Hướng dẫn Kỹ thuật LOTUS (LOTUS Technical Manual). Đội dự án nên tập hợp đủ hồ sơ thành một tập hoàn chỉnh trước khi trình nộp cho VGBC
 2. Kiểm tra nhanh hồ sơ trình nộp: nhằm đảm bảo rằng hồ sơ trình nộp là đầy đủ trước khi VGBC đi vào đánh giá chi tiết. VGBC sẽ yêu cầu Đại diện dự án cung cấp thêm các bằng chứng, giải thích hoặc căn cứ cần thiết.
 3. Chỉ định chuyên gia đánh giá LOTUS: VGBC sẽ thành lập một ủy ban đánh giá cho dự án (Project Assessment Review – PAC) để phụ trách việc đánh giá hồ sơ trình nộp của dự án theo các yêu cầu trong Bản Hướng dẫn Kỹ thuật LOTUS. PAC sẽ gồm một Quản lý dự án của VGBC, các chuyên gia kỹ thuật của VGBC và các chuyên gia độc lập bên ngoài.
 4. Phản hồi về hồ sơ dự án: các ý kiến đánh giá của PAC sẽ được chuyển đến Đại diện dự án, đặc biết đối với các tiêu chí chưa đạt, cần bổ sung thêm hồ sơ. Trong giai đoạn này, thành viên PAC có thể sẽ tiến hành tham quan thực địa dự án (site visit).
 5. Bản thảo Kết quả Đánh giá (Assessment Report) được PAC soạn và trình Ủy ban Kỹ thuật LOTUS (LOTUS Review Committee) kiểm tra và xác nhận
 6. Trả kết quả: Báo cáo Kết quả Đánh giá Chính thức (Full Assessment Report) sẽ được VGBC trả về trong vòng 8 tuần kể từ ngày trình nộp hồ sơ đầy đủ. Đại diện Dự án sẽ gửi xác nhận chấp nhận kết quả đánh giá hoặc yêu cầu phúc tra (appeal). Yêu cầu phúc tra cần được gửi trong vòng 30 ngày kể từ khi nhận được Báo cáo Kết quả Đánh giá Chính thức. Các hồ sơ trình nộp bổ sung cần chứng minh được là các tiêu chí hoặc điều kiện tiên quyết đã đạt được trong thực tế. Các yêu cầu phúc tra sẽ được xem xét bởi PAC và trả lời trong vòng 8 tuần.  

Sau khi các yêu cầu phúc tra đã được giải đáp, VGBC sẽ ban hành Báo cáo Kết quả Đánh giá Chính thức. Nếu dự án đạt đủ số điểm cho một trong bốn mức chứng nhận trong LOTUS (Bạch Kim – Vàng – Bạc – Chứng nhận Thường), VGBC sẽ cấp Chứng nhận Công trình xanh LOTUS Chính thức cho dự án.