Hội đồng Công trình Xanh Việt Nam (VGBC)

Đăng ký trở thành Hội viên VGBC

    Để tham gia mạng lưới hội viên VGBC, vui lòng điền đầy đủ thông tin vào mẫu sau:

    Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ:

    Ms. Huong Vu – Development Manager

    Điện thoại: 0915.163.388
    Email: [email protected]