LOTUS AP

1. LOTUS AP là ai?

Các Chuyên Gia Công Trình Xanh LOTUS (LOTUS AP) là các chuyên gia trong ngành xây dựng có kiến thức toàn diện về lý thuyết, cấu trúc và thực hành hệ thống đánh giá Công trình Xanh LOTUS trong vòng đời của một dự án xây dựng.

LOTUS APs cần hiểu về việc áp dụng các Hệ thống Đánh giá LOTUS ở mức độ có thể hướng dẫn một dự án từ giai đoạn thiết kế đến đạt được chứng nhận Công trình Xanh LOTUS.

2. Làm thế nào để trở thành một LOTUS AP?

Bước 1: Có kiến thức toàn diện về Hệ thống chứng nhận LOTUS
 
Các chuyên gia có thể hiểm thêm về Hệ thống Chứng nhận LOTUS bằng cách đọc LOTUS NC v3 Technical Manual. VGBC tổ chức các khóa học do các chuyên gia đã hiểu rõ về hệ thống để học viên có thể làm quen với kiến thức nhanh hơn.
 
Bước 2: Đạt kỳ thi LOTUS AP
 
Thí sinh phải có được số điểm từ 54/80 trở lên mới để đạt kỳ thi LOTUS AP.
 
Sau khi VGBC nhận được đầy đủ hồ sơ hợp lệ, chúng tôi sẽ cấp chứng chỉ LOTUS AP ở định dạng PDF và sẽ xác thực Tên đầy đủ và Đơn vị công tác của LOTUS AP tại https://vgbc.vn/lotus-ap-list/.

3. Khóa học

 • Đào tạo đội ngũ chuyên gia có năng lực tư vấn, thiết kế, triển khai và quản lý các dự án công trình xanh theo tiêu chuẩn LOTUS.
 • Thúc đẩy phát triển ngành xây dựng bền vững, góp phần bảo vệ môi trường và sử dụng hiệu quả tài nguyên.

4. Bài thi LOTUS AP

Kỳ thi LOTUS AP là kỳ kiểm tra sự hiểu biết và kiến thức của các thí sinh về các Hệ thống Đánh giá LOTUS và kiến thức tổng quan về môi trường xây dựng bền vững và tính ứng dụng của LOTUS tại Việt Nam.

 

KHÓA HỌC CÔNG TRÌNH XANH LOTUS

1. Mục đích

 • Cung cấp kiến thức chuyên sâu và toàn diện về hệ thống đánh giá công trình xanh LOTUS của Việt Nam.
 • Đào tạo đội ngũ chuyên gia có năng lực tư vấn, thiết kế, triển khai và quản lý các dự án công trình xanh theo tiêu chuẩn LOTUS.
 • Thúc đẩy phát triển ngành xây dựng bền vững, góp phần bảo vệ môi trường và sử dụng hiệu quả tài nguyên.

2. Kết quả

 • Cung cấp kiến thức toàn diện về các tiêu chí đánh giá công trình xanh của LOTUS, bao gồm năng lượng, nước, vật liệu & tài nguyên, sức khỏe & tiện nghi, địa điểm & môi trường, quản lý và hiệu suất vượt trội.
 • Đào tạo kỹ năng tư vấn, phân tích, thiết kế và quản lý dự án công trình xanh theo tiêu chuẩn LOTUS.
 • Chuẩn bị cho học viên đạt chứng chỉ LOTUS AP sau khi hoàn thành khóa học và đáp ứng yêu cầu của kỳ thi lấy chứng chỉ.

3. Đối tượng

 • Kiến trúc sư, kỹ sư, chủ đầu tư, môi giới bất động sản, tư vấn phát triển dự án, đơn vị quản lý dự án.
 • Chuyên gia trong các lĩnh vực tư vấn, thiết kế, xây dựng, kinh tế và quản lý dự án.
 • Sinh viên các ngành liên quan đến xây dựng, kiến trúc, môi trường, kinh tế xây dựng.

4. Kết quả

 • Tiếp thu kiến thức về công trình xanh trong lĩnh vực xây dựng bền vững tại Việt Nam.
 • Hiểu biết sâu sắc về các nguyên tắc thiết kế và xây dựng công trình xanh theo tiêu chuẩn LOTUS.
 • Có được khả năng phân tích, đánh giá và thiết kế các dự án công trình xanh để đạt được chứng nhận LOTUS.
 • Nhận chứng chỉ hoàn thành khóa học LOTUS AP.
 • Đáp ứng yêu cầu tham gia kỳ thi chứng chỉ LOTUS AP do Hội đồng Công trình Xanh Việt Nam tổ chức.

 

BÀI THI LOTUS AP

1. Đối tượng tham dự

Kỳ thi LOTUS AP dành cho tất cả các cá nhân quan tâm đến Công trình Xanh và:
– Đã tự hoàn thành nghiên cứu các hệ thống đánh giá Công trình Xanh LOTUS, đặc biệt là hệ thống LOTUS New Construction V3 – Technical Manual.
HOẶC
– Đã tham gia khoá đào tạo Chuyên gia Công trình Xanh LOTUS do VGBC đào tạo.
HOẶC
– Đã từng là LOTUS AP và chứng chỉ đã hết hạn.

2. Hình thức thi

– Hình thức: “Kỳ thi mở” và tập trung tại địa điểm do VGBC chỉ định, tại thành phố Hà Nội.
– Thời lượng thi: 120 phút
– Ngôn ngữ: Đề thi và bài thi sử dụng ngôn ngữ tiếng Việt hoặc tiếng Anh căn cứ vào thông tin đăng ký thi của thí sinh.
– Tra cứu tài liệu: Đây là “Kỳ thi mở”, vì vậy thí sinh có thể tham khảo Cẩm nang kỹ thuật LOTUS NC V3.0 hoặc bất kỳ nguồn tài liệu nào khác mà thí sinh muốn. Điều kiện tra cứu: tra cứu tại chỗ, không truy cập internet).

3. Nội dung thi

– Phạm vi đề thi căn cứ vào LOTUS New Construction V3.0 – Technical Manual

4. Lệ phí thi

– Lệ phí thi là 2.000.000VND (đã bao gồm thuế GTGT)
– Lệ phí này không hoàn trả, hoàn hủy trong bất cứ trường hợp nào sau khi thí sinh đã nộp thành công.
– Hồ sơ và phí dự thi được bảo lưu tối đa trong vòng 1 năm kể từ ngày đăng ký dự thi thành công.