LOTUS system

LOTUS Nội thất quy mô nhỏ

LOTUS NỘI THẤT QUY MÔ NHỎ

 

LOTUS Nội thất quy mô nhỏ (LOTUS SI) được áp dụng để đánh giá các dự án thi công nội thất đơn chức năng hoặc đa chức năng. Khác với LOTUS Interiors, LOTUS SI được sử dụng cho các dự án thi công nội thất có quy mô nhỏ.

Hạng mục & Khoản của LOTUS SI

Năng lượng

16 điểm + 2 điểm thưởng
E-1 Hệ thống làm mát 6
E-2 Chiếu sáng nhân tạo
6
E-3 Thiết bị sử dụng năng lượng hiệu quả
4
E-4 Giám sát tiêu thụ năng lượng
1
E-BPC-1 Điều khiển sử dụng năng lượng 1 điểm thưởng
E-BPC-2 Đun nước nóng
1 điểm thưởng

Nước

6 điểm
W-1 Thiết bị sử dụng nước hiệu quả
5
W-2 Nước uống
1

Vật liệu

8 điểm
M-1 Giải pháp vật liệu bền vững 4
M-2 Sản phẩm nội thất bền vững
4

Chất thải & Ô nhiễm

5 điểm
WP-1 Môi chất lạnh 1
WP-2 Chất thải thi công
2
WP-3 Quản lý chất thải
2

Sức khoẻ & Tiện nghi

12 điểm
H-1 Cấp gió tươi
1
H-2 Sản phẩm ít phát thải VOC
4
H-3 Cây trồng trong nhà
1
H-4 Giải pháp vệ sinh xanh
1
H-5 Chiếu sáng tự nhiên
2
H-6 Tầm nhìn ra bên ngoài
2
H-7 Tiện nghi nhiệt
1
H-BPC-1 Giám sát nồng độ CO2
1 điểm thưởng
H-BPC-2 Xử lý chất gây ô nhiễm
1 điểm thưởng
H-BPC-3 Tiện nghi chiếu sáng
1 điểm thưởng
H-BPC-4 Tiện nghi thính giác
1 điểm thưởng
H-BPC-5 Khảo sát mức độ tiện nghi
1 điểm thưởng

Thích ứng & Giảm nhẹ

6 điểm
LT-1 Khảo sát mức độ tiện nghi 3
LT-2 Cho thuê mặt bằng
1
LT-3 Giao thông xanh
2
LT-BPC-1 Dịch vụ tiện ích
1 điểm thưởng

Quản lý

7 điểm
Man-1 Giai đoạn xây dựng
2
Man-2 Nghiệm thu – vận hành – chạy thử
1
Man-3 Bảo trì – Duy tu
2
Man-4 Nhận thức xanh
2
Man-BPC-1 LOTUS AP
1 điểm thưởng
Man-BPC-2 Đánh giá định kỳ
1 điểm thưởng
Man-BPC-3 Đơn vị nghiệm thu độc lập
1 điểm thưởng

Sáng kiến

4 điểm thưởng
Inn-1 Nâng cao hiệu năng vượt trội 4 điểm thưởng
Inn-2 Sáng kiến/ Công nghệ mới 4 điểm thưởng

 

Link tham khảo:

 

 

Tải tài liệu:

 

 

Contacts:

 

 

LOTUS SYSTEMS