LOTUS system

LOTUS Công trình đang vận hành

LOTUS BIO

 

LOTUS Công trình đang vận hành (LOTUS BIO) được áp dụng cho các công trình đang vận hành với tỷ lệ lấp đầy ít nhất 50% tổng diện tích sử dụng. Các tiêu chí trong LOTUS BIO (LOTUS BIO Scorecard):

NĂNG LƯỢNG

33 điểm

E-PR-1 Kiểm toán năng lượng
ĐKTQ
E-1 Kiểm toán năng lượng 2
E-2 Cường độ tiêu thụ năng lượng
15
E-3 Thông gió tự nhiên & Điều hòa không khí
5
E-4 Chiếu sáng nhân tạo
4
E-5 Giám sát và quản lý tiêu thụ năng lượng
3
E-6 Giải pháp năng lượng bền vững
4

NƯỚC

10 điểm

W-1 Kiểm toán nước 1
W-2 Thiết bị sử dụng nước hiệu quả
3
W-3 Giám sát sử dụng và Chống thất thoát nước
3
W-4 Giải pháp sử dụng nước bền vững
4

MUA SẮM BỀN VỮNG

4 điểm

SP-1 Sản phẩm ít phát thải các-bon 2
SP-2 Sản phẩm có lợi cho sức khoẻ
2

SINH THÁI

6 điểm

Eco-PR-1 Thảm thực vật ĐKTQ
Eco-1 Thảm thực vật
3
Eco-2 Quản lý cảnh quan bền vững
2
Eco-3 Quản lý sinh vật gây hại 1

CHẤT THẢI & Ô NHIỄM

8 điểm

WP-1 Xử lý nước thải 2
WP-PR-1 Quản lý chất thải rắn
ĐKTQ
WP-2 Quản lý chất thải rắn
3
WP-3 Môi chất lạnh
2
WP-4 Giảm thiểu ô nhiễm ánh sáng
1

SỨC KHỎE & TIỆN NGHI

13 điểm

H-PR-1 Tiện nghi của người sử dụng ĐKTQ
H-1 Tiện nghi của người sử dụng
3
H-PR-2 Hút thuốc lá trong nhà
ĐKTQ
H-2 Hút thuốc lá trong nhà
1
H-3 Cấp gió tươi 
2
H-4 Giám sát nồng độ CO2
1
H-5 Đánh giá chất lượng không khí trong công trình (IAQ) 1
H-6 Chiếu sáng tự nhiên
2
H-7 Tầm nhìn ra bên ngoài
2
H-8 Sản phẩm vệ sinh
1

THÍCH ỨNG & GIẢM NHẸ

10 điểm

A-1 Chống chịu thiên tai 2
A-2 Nước mưa chảy tràn
2
A-3 Hiệu ứng đảo nhiệt
2
A-PR-1 Giao thông xanh
ĐKTQ
A-4 Giao thông xanh
4

CỘNG ĐỒNG

6 điểm

CY-1 Hỗ trợ người khuyết tật tiếp cận sử dụng 2
CY-PR-1 Nhận thức xanh
ĐKTQ
CY-2 Nhận thức xanh
2
CY-3 Chương trình nâng cao nhận thức cộng đồng
2

QUẢN LÝ

10 điểm

Man-PR-1 Kiểm toán cơ sở vật chất ĐKTQ
Man-1 Công trình đạt Chứng nhận LOTUS
1
Man-2 LOTUS AP
1
Man-3 Nghiệm thu – vận hành – chạy thử
4
Man-PR-2 Bảo trì – Duy tu
ĐKTQ
Man-4 Bảo trì – Duy tu
2
Man-5 Quản lý xanh
2

SÁNG KIẾN

8 điểm

Inn-1 Nâng cao hiệu năng vượt trội 8 điểm thưởng
Inn-2 Sáng kiến/ Công nghệ mới
8 điểm thưởng

Link tham khảo:

Tải tài liệu:

 

Liên hệ:

 

LOTUS SYSTEMS