LOTUS BIO

 

LOTUS Công trình đang vận hành (LOTUS BIO) được áp dụng cho các công trình đang vận hành với tỷ lệ lấp đầy ít nhất 50% tổng diện tích sử dụng. 

Các tiêu chí trong LOTUS BIO (LOTUS BIO Scorecard):

NĂNG LƯỢNG

33 điểm

E-PR-1 Kiểm toán năng lượng
ĐKTQ
E-1 Kiểm toán năng lượng 2
E-2 Cường độ tiêu thụ năng lượng
15
E-3 Thông gió tự nhiên & Điều hòa không khí
5
E-4 Chiếu sáng nhân tạo
4
E-5 Giám sát và quản lý tiêu thụ năng lượng
3
E-6 Giải pháp năng lượng bền vững
4

NƯỚC

10 điểm

W-1 Kiểm toán nước 1
W-2 Thiết bị sử dụng nước hiệu quả
3
W-3 Giám sát sử dụng và Chống thất thoát nước
3
W-4 Giải pháp sử dụng nước bền vững
4

MUA SẮM BỀN VỮNG

4 điểm

SP-1 Sản phẩm ít phát thải các-bon 2
SP-2 Sản phẩm có lợi cho sức khoẻ
2

SINH THÁI

6 điểm

Eco-PR-1 Thảm thực vật ĐKTQ
Eco-1 Thảm thực vật
3
Eco-2 Quản lý cảnh quan bền vững
2
Eco-3 Quản lý sinh vật gây hại 1

CHẤT THẢI & Ô NHIỄM

8 điểm

WP-1 Xử lý nước thải 2
WP-PR-1 Quản lý chất thải rắn
ĐKTQ
WP-2 Quản lý chất thải rắn
3
WP-3 Môi chất lạnh
2
WP-4 Giảm thiểu ô nhiễm ánh sáng
1

SỨC KHỎE & TIỆN NGHI

13 điểm

H-PR-1 Tiện nghi của người sử dụng ĐKTQ
H-1 Tiện nghi của người sử dụng
3
H-PR-2 Hút thuốc lá trong nhà
ĐKTQ
H-2 Hút thuốc lá trong nhà
1
H-3 Cấp gió tươi 
2
H-4 Giám sát nồng độ CO2
1
H-5 Đánh giá chất lượng không khí trong công trình (IAQ) 1
H-6 Chiếu sáng tự nhiên
2
H-7 Tầm nhìn ra bên ngoài
2
H-8 Sản phẩm vệ sinh
1

THÍCH ỨNG & GIẢM NHẸ

10 điểm

A-1 Chống chịu thiên tai 2
A-2 Nước mưa chảy tràn
2
A-3 Hiệu ứng đảo nhiệt
2
A-PR-1 Giao thông xanh
ĐKTQ
A-4 Giao thông xanh
4

CỘNG ĐỒNG

6 điểm

CY-1 Hỗ trợ người khuyết tật tiếp cận sử dụng 2
CY-PR-1 Nhận thức xanh
ĐKTQ
CY-2 Nhận thức xanh
2
CY-3 Chương trình nâng cao nhận thức cộng đồng
2

QUẢN LÝ

10 điểm

Man-PR-1 Kiểm toán cơ sở vật chất ĐKTQ
Man-1 Công trình đạt Chứng nhận LOTUS
1
Man-2 LOTUS AP
1
Man-3 Nghiệm thu – vận hành – chạy thử
4
Man-PR-2 Bảo trì – Duy tu
ĐKTQ
Man-4 Bảo trì – Duy tu
2
Man-5 Quản lý xanh
2

SÁNG KIẾN

8 điểm

Inn-1 Nâng cao hiệu năng vượt trội 8 điểm thưởng
Inn-2 Sáng kiến/ Công nghệ mới
8 điểm thưởng