LOTUS system

LOTUS Công trình xây mới (LOTUS NC)

LOTUS Công trình xây mới (NC)

 

LOTUS Công trình xây mới (LOTUS NC) là hệ thống chứng nhận mới nhất được VGBC phát triển. LOTUS NC được áp dụng để đánh giá toàn bộ các loại hình công trình xây mới và dự án cải tạo quy mô lớn.

LOTUS NC V3 Credits

 

Tên Khoản

Phi nhà ở (NR)

Nhà ở (R)

NĂNG LƯỢNG

32 điểm

32 điểm

E-PR-1 Hiệu quả sử dụng năng lượng tối thiểu
ĐKTQ ĐKTQ
E-PR-2 Thiết kế thụ động
ĐKTQ ĐKTQ
E-PR-3 Tổng năng lượng sử dụng trong công trình
ĐKTQ ĐKTQ
E-1 Thiết kế thụ động
1
1
E-2 Tổng năng lượng sử dụng trong công trình 14  14
E-3 Vỏ công trình
3  3
E-4 Làm mát công trình
6  6
E-5 Chiếu sáng nhân tạo
3 3
E-6 Giám sát tiêu thụ năng lượng
2  1
E-7 Thang máy
N/A
1
E-8 Năng lượng tái tạo
3  3

NƯỚC

13 điểm

13 điểm

W-PR-1 Thiết bị sử dụng nước hiệu quả ĐKTQ ĐKTQ
W-1 Thiết bị sử dụng nước hiệu quả 5 5
W-2 Sân vườn sử dụng nước hiệu quả
2 2
W-3 Giám sát sử dụng nước
1 1
W-4 Giải pháp sử dụng nước bền vững
5 5

VẬT LIỆU & TÀI NGUYÊN

12 điểm

13 điểm

MR-1 Giảm mức sử dụng bê tông 2 2
MR-2 Vật liệu bền vững
5 5
M-3 Vật liệu không nung 2 2
MR-PR-1 Phát thải xây dựng ĐKTQ ĐKTQ
MR-4 Phát thải xây dựng 2 2
MR-5 Quản lý phát thải trong giai đoạn vận hành 1 2

SỨC KHOẺ & TIỆN NGHI

14 điểm

14 điểm

H-PR-1 Hút thuốc lá trong tòa nhà ĐKTQ ĐKTQ
H-1 Thông gió & Chất lượng không khí trong nhà
3 3
H-PR-2 Sản phẩm có hàm lượng VOC thấp
ĐKTQ ĐKTQ
H-2 Sản phẩm có hàm lượng VOC thấp
2 3
H-3 Thiết kế Biophilic
1 1
H-4 Chiếu sáng tự nhiên
3 3
H-5 Tầm nhìn ra bên ngoài
2 N/A
H-6 Tiện nghi nhiệt
2 2
H-7 Tiện nghi âm học
1 2

VỊ TRÍ & MÔI TRƯỜNG

21 điểm

20 điểm

SE-1 Phòng chống ngập lụt 1 1
SE-2 Dấu chân phát triển
2 2
SE-3 Thảm thực vật
4 4
SE-4 Xử lý nước mưa
2 2
SE-5 Hiệu ứng đảo nhiệt
2 2
SE-6 Môi chất lạnh
2 1
SE-7 Kiểm soát ô nhiễm trong giai đoạn xây dựng
1 1
SE-8 Giảm thiểu ô nhiễm ánh sáng
1 1
SE-9 Giao thông xanh
3 3
SE-10 Kết nối cộng đồng
1 1
SE-11 Không gian và trang thiết bị công cộng
2 2

QUẢN LÝ

8 điểm

8 điểm

Man-1 Quy trình thiết kế hiệu quả
1 1
Man-2 Giai đoạn xây dựng
1 1
Man-3 Nghiệm thu – vận hành – chạy thử
4 4
Man-PR-1 Bảo trì – Duy tu
ĐKTQ ĐKTQ
Man-4 Bảo trì – Duy tu
1 1
Man-PR-4 Nhận thức xanh
ĐKTQ ĐKTQ
Man-5 Nhận thức xanh
1 1

HIỆU NĂNG VƯỢT TRỘI

8 điểm

8 điểm

EP-1 Hiệu năng vượt trội 8 bonus points 8 bonus points
EP-2 Giải pháp tiên tiến
8 bonus points 8 bonus points

 

 

Link tham khảo:

 
[

Tải tài liệu:

 

 

Contacts:

 

 

LOTUS SYSTEMS