GREEN CONSULTANTS 

Website Company Name Head Office Contact Person Email Phone
Archetype Vietnam HCMC Mr. Nguyen Tran Anh Huy [email protected] 0933697149
ARDOR Green HCMC Mr. Vu Linh Quang [email protected] 0916551439
Artelia Vietnam HCMC Ms. Hanh Truong [email protected] 0935095895
Boydens Engineering Hanoi Ms. Vu Ngoc Quynh Anh [email protected] 0988860793
EDEEC Hanoi Mr. Tran Thanh Vu [email protected] 0904861128
GreenViet HCMC Mr. Do Huu Nhat Quang [email protected] 0903613816
HaskoningDHV HCMC Mr. Le Luong Vang [email protected] 0908385689
Indochine Engineering HCMC [email protected] 028 35124100
TERAO HCMC Mr. Nguyen Hong Bao Son [email protected] 0962916114
Vilandco Hanoi Mr. Nguyen Trung Kien [email protected] 0912645151
Worklounge 03-Vietnam Hanoi Mr. Tim Middleton [email protected] 0766013733

 

(danh sách để tham khảo thông tin, không phải khuyến nghị cho một đơn vị tư vấn riêng lẻ nào)