GIỚI THIỆU VỀ VGBC

Hội đồng Công trình Xanh Việt Nam (VGBC) được thành lập năm 2007 với mục đích nâng cao nhận thức và xây dựng năng lực cho sự phát triển của công trình xanh tại Việt Nam. VGBC được Bộ Xây dựng nước CHXHCN Việt Nam chính thức công nhận vào tháng 3 năm 2009 và cũng đã tham gia thành lập Mạng lưới WorldGBC Châu Á Thái Bình Dương vào tháng 9/2009. Vào tháng 6 năm 2016, VGBC đã trở thành Doanh nghiệp Xã hội Việt Nam được đăng ký tại địa phương (Công Ty TNHH Doanh Nghiệp Xã Hội Công Trình Xanh Việt Nam) được lãnh đạo bởi một ban giám đốc địa phương để tiếp tục thực hiện sứ mệnh của mình.

 

HOẠT ĐỘNG CHÍNH

Chứng nhận Công trình Xanh
 
Chúng tôi tạo ra và quản lý các công cụ xây dựng xanh LOTUS khác nhau, hệ thống xếp hạng quốc tế và địa phương, tự nguyện và toàn diện nhất của Việt Nam.
 
Hợp tác với các đối tác của chúng tôi
 
Hơn 60 thành viên, tổ chức phát triển, trường đại học và các tổ chức khác giúp chúng tôi thực hiện sứ mệnh của mình và đạt được các mục tiêu bền vững quan trọng cho Việt Nam.
 
Giáo dục thị trường
 
Chúng tôi hướng dẫn các nhà đầu tư, nhà phát triển, nhà thiết kế, nhà sản xuất và các cơ quan chính phủ đưa ra quyết định sáng suốt nhằm tối ưu hóa tốt nhất các dự án xây dựng cho cả môi trường và con người.
 
Xây dựng công cụ phát triển thị trường
 
Nhãn Sản phẩm Xanh LOTUS được đưa vào cơ sở dữ liệu trực tuyến của chúng tôi, giúp xác định rõ ràng các sản phẩm, thiết bị và hệ thống xây dựng bền vững để các dự án lựa chọn nhằm đảm bảo hiệu suất xanh.
 
Hỗ trợ phát triển chính sách
 
Chúng tôi tiếp tục xây dựng quan hệ đối tác với các cơ quan chính phủ và viện nghiên cứu liên quan để tiến hành nghiên cứu và giúp phát triển các chính sách hiệu quả giúp Việt Nam đạt được tham vọng ngành xây dựng bền vững vào năm 2030 và 2050.

NGÀNH CỦA CHÚNG TÔI

Kể từ khi thành lập, chúng tôi đã đại diện cho hơn 200 công ty tiếp thị hàng đầu cam kết xây dựng một môi trường xây dựng bền vững. Các thành viên của chúng tôi bao gồm các bên liên quan đa dạng trên thị trường xây dựng, bao gồm các nhà đầu tư, nhà phát triển, nhà sản xuất, nhà thiết kế, nhà giáo dục, nhà nghiên cứu, viện nghiên cứu và những người khác. Ngành xây dựng rất phức tạp, đòi hỏi sự liên kết chéo giữa các ngành, vì vậy sự đa dạng thành viên phong phú của chúng tôi giúp xây dựng mối quan hệ bền chặt và hiệu quả giữa các phân khúc khác nhau.

GBC LÀ GÌ?

Ngày nay, có hơn 75 hội đồng công trình xanh (GBC) trên toàn cầu, mỗi quốc gia có một hội đồng, với mỗi quốc gia có nhiệm vụ thúc đẩy sự phát triển xây dựng bền vững trong bối cảnh quốc gia của họ. Mỗi GBC đều là thành viên chính thức của Hội đồng Công trình Xanh Thế giới (WorldGBC), có trụ sở tại London, Vương quốc Anh, giúp đưa ra các ưu tiên toàn cầu cho tất cả các GBC thực hiện tại các quốc gia tương ứng của họ. Hầu hết GBC là các tổ chức phi lợi nhuận thực hiện các hoạt động tương tự, chẳng hạn như sử dụng các nguyên tắc quốc tế để tạo ra hệ thống xếp hạng công trình xanh phù hợp nhất với bối cảnh quốc gia của họ, giáo dục các bên liên quan trên thị trường, tiếp đón các thành viên tổ chức và hỗ trợ phát triển chính sách của chính phủ. Hội đồng Công trình Xanh Việt Nam (VGBC) là một phần của Mạng lưới Châu Á Thái Bình Dương (APN) của WorldGBC gồm 16 GBC trong khu vực. Tất cả chúng ta cùng nhau làm việc để thúc đẩy sự bền vững một cách hài hòa trên khắp Nam và Đông Á.
 
Để biết thêm thông tin về WGBC, vui lòng nhấp vào ĐÂY.

LỊCH SỬ

Hội đồng Công trình Xanh Việt Nam (VGBC) được thành lập lần đầu tiên vào năm 2005 với mục đích nâng cao nhận thức và xây dựng năng lực phát triển công trình xanh ở Việt Nam. Các thành viên sáng lập chủ chốt bao gồm kiến trúc sư Hà Nội Lê Cường, nhà báo và cố vấn Trần Tường Như, và người sáng lập Quỹ Thành phố Xanh (GCF) Tom Miller.
 
Năm 2007, kế hoạch kinh doanh của VGBC đã được Hội đồng Công trình Xanh Thế giới (WorldGBC) và Đại học RMIT Melbourne, Australia thông qua, tài trợ cho sự kiện đào tạo và nghiên cứu đầu tiên của hội đồng về Thích ứng với Biến đổi Khí hậu Bền vững (SCCA). Năm 2008, GCF và VGBC đã nhận được giấy phép hoạt động từ chính phủ Việt Nam, và Giám đốc điều hành Jalel Sager đã phát biểu tại cuộc họp quốc gia thường niên của Hiệp hội Xây dựng vì Môi trường Việt Nam (VACEE) về biến đổi khí hậu, xây dựng bền vững và SCCA. Tháng 3 năm 2009, VGBC được Bộ Xây dựng nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam chính thức công nhận. Cuối năm đó, hội đồng cũng tham gia thành lập Mạng lưới WorldGBC Châu Á Thái Bình Dương (APN).
 
Vào tháng 6 năm 2016, VGBC đã thay đổi tư cách pháp nhân thành Doanh nghiệp xã hội Việt Nam đã đăng ký (Công ty TNHH Doanh nghiệp xã hội Công trình Xanh Việt Nam/CÔNG TY TNHH DOANH NGHIỆP XÃ HỘI CÔNG TRÌNH XANH VIỆT NAM) do một ban giám đốc địa phương đứng đầu để tiếp tục sứ mệnh của mình vì một môi trường xây dựng bền vững cho Việt Nam.

TẦM NHÌN & SỨ MỆNH

TẦM NHÌN
 
Một Việt Nam với môi trường xây dựng lành mạnh, tiết kiệm tài nguyên và thông minh về khí hậu.
 
SỨ MỆNH
 
Tạo điều kiện thuận lợi cho Việt Nam triển khai rộng rãi xây dựng bền vững thông qua giáo dục, quan hệ đối tác, tài chính xanh và các chứng chỉ công trình xanh đã được xác minh.