Hội đồng Công trình xanh là gì?

Công trình xanh, hay công trình bền vững, là triết lý thiết kế, thi công và vận hành công trình xây dựng theo hướng thân thiện với môi trường, sử dụng tài nguyên hiệu quả trong khi đảm bảo môi trường trong nhà trong lành và thoải mái cho người sử dụng. Phong trào công trình xanh đã và đang phát triển mạnh mẽ trên toàn thế giới trong những năm gần đây do các lợi ích về kinh tế, sức khỏe và môi trường mà công trình xanh mang lại.

“Hội đồng công trình xanh” là các tổ chức phi lợi nhuận có nhiệm vụ phát triển hệ thống tiêu chí công trình xanh tại các quốc gia và tổ chức các hoạt động để khuyến khích việc áp dụng các tiêu chí công trình xanh xanh vào các dự án thực tế. Dự án áp dụng những tiêu chí đó cho công trình có thể nộp hồ sơ để được các Hội đồng đánh giá và cấp Chứng nhận Công trình xanh.

World Green Building Council

1. Hội đồng Công trình xanh thế giới (WorldGBC)

Hội đồng Công trình xanh thế giới (WorldGBC) là mạng lưới tập hợp các Hội đồng công trình xanh từ hơn 100 quốc gia, là tổ chức quốc tế lớn nhất giữ vai trò thúc đẩy hoạt động công trình xanh trên toàn thế giới. Sứ mệnh của WorldGBC là đẩy mạnh hoạt động của các Hội đồng công trình xanh thành viên thông qua cung cấp những kết nối về chuyên môn và hỗ trợ cần thiết.


2.  Lợi ích khi là thành viên của WorldGBC

WorldGB liên kết các Hội đồng Công trình Xanh nhằm mục đích thúc đẩy một cộng đồng xây dựng bền vững trên thế giới. Trong đó, mỗi Hội đồng công trình xanh và các Hội viên đồng thời chính là nhân tố thúc đẩy phong trào công trình xanh tại các quốc gia, vùng lãnh thổ.

WorldGBC phối hợp chặt chẽ với các Hội đồng thành viên nhằm đảm bảo rằng tất cả các Hội đồng Công trình Xanh đều có được tiêu chuẩn và chất lượng cần thiết để duy trì một phong trào xanh mạnh mẽ và uy tín. WorldGBC thực hiện những dự án, chương trình hợp tác nhằm hỗ trợ sự phát triển của các Hội đồng, tăng cường ảnh hưởng của mỗi Hội đồng công trình Xanh trên thị trường sở tại.


3.  Mạng lưới thành viên

Thành viên Hội đồng Công trình Xanh thế giới được chia ba nhóm: thành viên chính thức, thành viên mới gia nhập và thành viên tương lai.

QUÁ TRÌNH PHÁT TRIỂN VGBC

Hội đồng Công trình xanh Việt Nam (VGBC) là một dự án của Quỹ Thành phố Xanh (GCF), một tổ chức phi lợi nhuận quốc tế có trụ sở tại California, Mỹ. VGBC được thành lập vào năm 2007 tại Việt Nam với mục tiêu nâng cao nhận thức và xây dựng năng lực về phát triển công trình xanh cho Việt Nam. VGBC được Bộ Xây dựng nước CHXHCN Việt Nam chính thức công nhận vào tháng 3/2009 và tham gia thành lập Mạng lưới WGBC Châu Á – Thái Bình Dương vào tháng 09/2009.

Sứ mệnh & Hoạt động

1. Sứ mệnh

VGBC được thành lập với 3 mục tiêu chính:

  • Giảm thiểu: Khuyến khích xây dựng công trình xanh và giảm thiểu phát thải tại Việt Nam.
  • Giáo dục: Bồi dưỡng kiến thức cho các bên liên quan về công trình bền vững, thích ứng với biến đổi khí hậu.
  • Thích ứng: Hỗ trợ các công trình xây dựng và cơ sở hạ tầng tại Việt Nam trong việc thích ứng với tác động của biến đổi khí hậu.

 

2. Chương trình – hoạt động

  • Duy trì và phát triển các hệ thống đánh giá công trình xanh cho Việt Nam.

LOTUS là công cụ giúp đơn vị thiết kế đánh giá được hiệu suất môi trường của công trình. Chứng nhận LOTUS gồm có 9 hạng mục tương ứng với các khía cạnh tiết kiệm năng lượng, nước và vật liệu, cân bằng sinh thái, quản lý phát thải và ô nhiễm, sức khoẻ và tiện nghi, thích ứng và giảm nhẹ tác động của biến đổi khí hậu, kết nối cộng đồng và quản lý dự án. Tại mỗi hạng mục, LOTUS đưa ra những tiêu chuẩn và định mức đánh giá cụ thể..

  • Chứng nhận và khuyến khích các dự án công trình xanh tại Việt Nam

Khi dự án quyết định thiết kế công trình xanh, dự án có thể đăng ký đánh giá – cấp chứng nhận theo Hệ thống Chứng nhận LOTUS. VGBC sẽ đánh giá hồ sơ do dự án trình nộp theo các tiêu chí của LOTUS, trong đó bao gồm hồ sơ xây dựng, kết quả mô phỏng năng lượng và khảo sát môi trường sinh thái. Quá trình đánh giá có thể bao gồm một số khảo sát thực địa. Dựa trên kết quả đánh giá dự án, VGBC sẽ cấp Chứng nhận LOTUS (với các mức Chứng nhận, Bạc, Vàng và Bạch kim) hoặc không cấp Chứng nhận nếu dự án không đạt yêu cầu.

Trong giai đoạn thiết kế, dự án có thể được cấp Chứng nhận Tạm thời. Khi hoàn thiện xây dựng công trình, dự án sẽ được đánh giá về hiệu năng vận hành để cấp Chứng nhận Chính thức. Chứng nhận LOTUS có giá trị trong vòng 5 năm. Để được cấp mới Chứng nhận, dự án cần được đánh giá lại.

  • Thực hiện các nghiên cứu về khả năng chống chịu của môi trường xây dựng của Việt Nam với biến đổi khí hậu
  • Thực hiện các khoá đào tạo và huấn luyện về công trình xanh

Việc áp dụng công trình xanh cũng như các giải pháp thích ứng với biến đổi khí hậu tại Việt Nam không chỉ cần có phương pháp hiệu quả, tiêu chí rõ ràng mà còn cần có các chương trình giáo dục và đào tạo. VGBC cung cấp các khoá đào tạo từ cơ bản đến chuyên sâu về công trình xanh cho các chuyên gia trong ngành như kiến trúc sư, kỹ sư… Bên cạnh đó, VGBC còn tổ chức các buổi hội thảo, toạ đàm và công bố tài liệu kỹ thuật, nghiên cứu… nhằm cung cấp thông tin cập nhật cho các bên liên quan như cơ quan quản lý nhà nước, đơn vị phát triển bất động sản, v.v. Ngoài ra, VGBC liên tục truyền bá rộng rãi những thông tin, kiến thức về phát triển bền vững và biến đổi khí hậu tới công chúng nhằm nâng cao nhận thức và khuyến khích ảnh hưởng tích cực đến từ mỗi cá nhân.

  • Phát triển và duy trì Cơ sở dữ liệu xanh, bao gồm các sản phẩm và dịch vụ xây dựng xanh
  • Thực hiện các sự kiện, hội thảo, toạ đàm về giải pháp trong công trình xanh

VGBC là tổ chức phi lợi nhuận, được hỗ trợ tài chính từ nguồn đóng góp, ủng hộ của các Hội viên. VGBC có trách nhiệm mang lại lợi ích cho các Hội viên thông qua các sự kiện và ấn phẩm truyền thông. Hội viên VGBC còn được hưởng mức phí ưu đãi đối với những dịch vụ do VGBC cung cấp.

  • Xây dựng năng lực và vận động chính sách về phát triển công trình xanh tại Việt Nam

Những dấu mốc quan trọng của VGBC

Tháng 12/2005: VGBC được thành lập từ Quỹ Green Cities (GCF) tại Hà Nội, bởi Kiến trúc sư Lê Cường, Luật sư Tom Miller và Nhà báo – Cố vấn Trần Tường Nhu.

Tháng 4/2007: Jalel Sager tham gia VGBC với vai trò Điều phối viên tại Hà Nội.

Tháng 7/2007: VGBC nhận tài trợ từ Viện Nghiên cứu các thành phố toàn cầu RMIT để phát triển website thích ứng đô thị ở Việt Nam.

Tháng 8/2007: VGBC tổ chức buổi diễn thuyết thường niên “Mùa hè Xanh” và các hội thảo chuyên môn/khoa học tại Hà Nội.

Tháng 9/2007: VGBC thành lập ban kỹ thuật soạn ra bộ tiêu chuẩn xanh cho Việt Nam. VGBC trình xác nhận kế hoạch kinh doanh từ Hội đồng Công trình Xanh Thế giới. Jalel Sager đảm nhận vai trò Giám đốc điều hành của VGBC.

Tháng 10/2007: GCF đăng ký giấy phép hoạt động chính thức tại Việt Nam. VGBC công bố danh sách thành viên sáng lập.

Tháng 11/2007: VGBC phối hợp với các kiến trúc sư về. Thành viên sáng lập, nhân viên và ban kỹ thuật tham gia hội thảo kịch bản về thích ứng với biến đổi khí hậu ở châu Á do Viện Nautilus tổ chức tại Thành phố Hồ Chí Minh. VGBC hợp tác với Trung tâm Nghiên cứu Xã hội & Giáo dục Trí Việt, sáng lập bởi Bà Tôn Nữ Thị Ninh.

Tháng 12/2007: VGBC nhận 62,000$ Úc cấp từ Viện Nghiên cứu thành phố toàn cầu của Đại học RMIT ở Melbourne, Úc để bắt đầu nghiên cứu SCCA và đưa các nghiên cứu viên của VGBC tham gia đào tạo về công trình xanh vào tháng tư, năm 2008. Trong cuộc họp của Ban Chỉ đạo kỹ thuật, VGBC thành lập ba nhóm làm việc: Nhà SCCA, SCCA Quy hoạch đô thị và cơ sở hạ tầng SCCA. VGBC nhận xác nhận chính thức từ WGBC.

Tháng 1/2008: GCF nhận sự giấy phép hoạt động từ chính phủ Việt Nam. Giám đốc điều hành Jalel Sager phát biểu tại Hội nghị quốc gia hàng năm của Hiệp hội Xây dựng Môi trường (VACEE) Việt Nam về biến đổi khí hậu, xây dựng bền vững, và SCCA. Các nhóm công tác tổ chức cuộc họp đầu tiên và hoàn thiện kế hoạch hành động năm 2008.

Tháng 2/2008: Ra mắt Mạng lưới thích ứng biến đổi khí hậu bền vững Việt Nam (V-SCAN), website của VGBC về thích ứng cho Việt Nam.

CƠ CẤU TỔ CHỨC VGBC

Đội ngũ nhân viên VGBC

Henry Dương 

Giám đốc Điều hành | henry.duong@vgbc.vn

Ông Henry Dương là một kỹ sư xây dựng chuyên nghiệp và có hơn 18 năm kinh nghiệm làm việc trong ngành công nghiệp bán dẫn, xây dựng chung các tòa nhà, hạ tầng và phát triển bất động sản ở Việt Nam và nước ngoài. Am hiểu và có kinh nghiệm trong công việc phát triển và quản lý dự án, đặc biệt là từ giai đoạn định vị đến vận hành khai thác sử dụng đã mang lại cho Henry nhiều hiểu biết về phát triển bền vững và công trình xanh. Henry gia nhập VGBC vào đầu tháng 9 năm 2021 để thay thế người tiền nhiệm của mình, ông Đặng Thành Long, người mà ông ngưỡng mộ và có tình bạn tốt đẹp. Ông là một người có tầm nhìn xa trông rộng trong việc tạo ra các giá trị và thay đổi tích cực để có kết quả tốt hơn. Ông cũng là một công dân doanh nghiệp và nhà lãnh đạo đáng tin cậy, người tiến hành kinh doanh với sự liêm chính và trung thực.

 


 

Xavier Leulliette

Giám đốc Kỹ thuật | xavier.leulliette@vgbc.vn

Xavier Leulliette tốt nghiệp Kỹ sư chuyên ngành Năng lượng tại Ecole des Mines de Douai (Pháp). Cuối năm 2011, Xavier trở thành Quản lý Năng lượng và Chuyên viên tư vấn LOTUS tại tập đoàn Big C Việt Nam cho dự án Big C Green Square (Dĩ An – Bình Dương) đã đạt chứng chỉ LOTUS Bạc. Với những kinh nghiệm thực tế trong việc quản lý dự án và triển khai chứng chỉ Công trình Xanh, Xavier trở lại VGBC với góc nhìn thực tiễn và mong muốn đóng góp cho việc phát triển Hệ thống Chứng nhận Công trình Xanh LOTUS. Hiện đảm nhận vai trò Giám đốc Kỹ thuật, Xavier tập trung chính vào việc phát triển các bộ Công cụ LOTUS mới, cũng như tham gia vào việc đánh giá cấp chứng nhận các dự án LOTUS.

 


 

Hoàng Anh Tú

Biên dịch viên – Quản lý Đào tạo | tu.hoang@vgbc.vn