Hội đồng Công trình Xanh Việt Nam (VGBC)

GIỚI THIỆU CHƯƠNG TRÌNH HỘI VIÊN VGBC

Với tư cách là đại diện của Hội đồng Công trình Xanh Thế giới (WGBC) tại Việt Nam, VGBC nỗ lực hướng dẫn và tư vấn cho các thành viên của mình đạt được công trình xanh bền vững không chỉ vì môi trường, cho đất nước Việt Nam thân yêu mà còn cho các thế hệ tương lai của chúng ta. Từ nay đến năm 2030, thế giới đang thúc đẩy xây dựng xanh bền vững khi chúng ta phải đối mặt với những thảm họa ngày càng gia tăng do hiện tượng nóng lên toàn cầu. Thấu hiểu nhu cầu của các thành viên, từ tháng 5 năm 2023 VGBC đã và đang phát triển ngày càng nhiều hoạt động để các thành viên và cộng đồng được hưởng lợi.