CHƯƠNG TRÌNH HỘI VIÊN VGBC

 

VGBC là một doanh nghiệp xã hội (social enterprise) hoạt động nhằm thúc đẩy phát triển phong trào công trình xanh tại Việt Nam, thông qua các hoạt động chính gồm:

1 – Advocacy: hỗ trợ các hoạt động của các cơ quan quản lý, nghiên cứu xây dựng các chương trình, chính sách hỗ trợ cho công trình xanh

2 – Communication: các hoạt động truyền thông, marketing nhằm làm rõ lợi ích, chi phí của công trình xanh

3 – Training: đào tạo, phát triển năng lực hướng đến thiết kế, xây dựng công trình xanh tiết kiệm chi phí và đạt hiệu năng cao

4 – Partnership: hợp tác với các hiệp hội, trường đại học, tổ chức phi chính phủ và các đối tác tin cậy khác nhằm lan tỏa thông điệp về công trình xanh

 
Chương trình Hội viên của VGBC là một chương trình tự nguyện dành cho các công ty nhằm xây dựng một mạng lưới hợp tác thúc đẩy phong trào công trình xanh tại Việt Nam. Chương trình Hội viên có 4 mức: Bạch kim – Vàng – Bạc – Thường. Một số quyền lợi chính khi tham gia Chương trình Hội viên bao gồm: 
 

Kết nối và học hỏi

1- Tham gia đóng góp ý kiến, tiếp tục hoàn thiện Hệ thống tiêu chí công trình xanh LOTUS.

2- Học hỏi từ cộng đồng VGBC khi tham gia các hội thảo, sự kiện về công trình xanh.

3- Nhận các thông tin cập nhật thường xuyên về công trình xanh.

Tăng cường sự hiện diện trên thị trường

4- Kết nối với các chuyên gia trong ngành và các hội viên khác – các doanh nghiệp, tổ chức, các khối học thuật, tổ chức phi chính phủ, cơ quan nhà nước và các viện nghiên cứu hàng đầu về công trình xanh và xây dựng bền vững.

5- Cơ hội chia sẻ quan điểm và kinh nghiệm với các chuyên gia khác tại hội thảo, hội nghị và sự kiện do VGBC tổ chức

Củng cố hình ảnh của tổ chức

6- Sử dụng logo VGBC trong các tài liệu, thư từ liên lạc để khẳng định cam kết môi trường và trách nhiệm xã hội của tổ chức.

7- Đăng thông tin về sản phẩm, dịch vụ xanh của doanh nghiệp lên Green Database (Cơ sở Dữ liệu Xanh) của VGBC.

Hưởng các ưu đãi, chiết khấu

8- Được hưởng chiết khấu khi đăng ký các khoá đào tạo nội bộ với VGBC, hoặc được ưu tiên một số suất miễn phí khi tham dự các khoá đào tạo chung do VGBC tổ chức.

9- Truy cập các tài liệu và hướng dẫn kỹ thuật của VGBC.

Quyền lợi tài trợ

10- Hội viên có thể tham gia tài trợ cho một, một số sự kiện hoặc các ấn phẩm của VGBC và được vinh danh và/hoặc quảng cáo logo trên các trang bìa tùy vào mức tài trợ.

11- Hội viên cũng có thể tự đề đạt các sự kiện, VGBC có thể hỗ trợ truyền thông cho sự kiện, cố vấn về chuyên môn hoặc cử chuyên gia đến phát biểu tại sự kiện.