Công trình xanh là gì?

Công trình Xanh là bước phát triển tiếp theo của lĩnh vực xây dựng và bất động sản và nó đang được tiến hành. Mục tiêu là tạo ra một môi trường xây dựng bền vững, nơi chúng ta đáp ứng nhu cầu ngày nay mà không ảnh hưởng đến khả năng sinh sống trong tương lai chung của chúng ta.
 
Nhiều người không nhận ra tác động đáng kể của ngành xây dựng đối với môi trường. Bây giờ chúng ta biết đây là nguồn phát thải khí nhà kính lớn nhất trên toàn cầu (37%) và tiêu thụ tài nguyên thiên nhiên của trái đất (40%). Các tòa nhà cũng ảnh hưởng đến sức khỏe con người vì chúng ta dành phần lớn thời gian ở trong nhà.
 
Công trình Xanh thường đặt ra các tiêu chuẩn và tiêu chuẩn cho thiết kế và hiệu suất ở các khía cạnh tối thiểu sau liên quan đến các dự án xây dựng:
 
  • Đất
  • Năng lượng
  • Nước
  • Sức khỏe
  • Nguyên vật liệu
  • Vận tải
 
Các lĩnh vực quan trọng khác hiện đang được phát triển là Đa dạng sinh học để bảo vệ loài, Khả năng phục hồi & thích ứng với biến đổi khí hậu để bảo vệ người dùng, Công bằng và Tiếp cận để đảm bảo các tòa nhà bền vững có sẵn cho tất cả mọi người.
 
LOTUS LÀ GÌ?
 
LOTUS là một khuôn khổ khách quan và đáng tin cậy lâu dài để đánh giá toàn diện tính bền vững của mọi loại hình công trình, mới và hiện có ở Việt Nam. Được xây dựng đặc biệt phù hợp với bối cảnh quốc gia (quy định và điều kiện xây dựng) với sự tích hợp đầy đủ các ưu tiên bền vững toàn cầu do WorldGBC đặt ra, LOTUS là hệ thống duy nhất được tạo riêng cho Việt Nam.