Image is not available
Healthier Homes, Greener Vietnam
Tuần lễ Thiết kế Nội thất Việt Nam 2019
HCMC 17-21/05/2019

Phát triển và nuôi dưỡng ngành công nghiệp thiết kế & sáng tạo Việt Nam thông qua các hoạt động tạo dựng cộng đồng, giáo dục và xây dựng thương hiệu cho ngành thiết kế sáng tạo.

LOTUS v3 – Công trình xây mới
bản thảo

LOTUS NC được phát triển để đánh giá tất cả các loại hình công trình xây mới và dự án cải tạo quy mô lớn, ngoại trừ nhà ở riêng lẻ và công trình có tổng diện tích sàn nhỏ hơn 2,500 m2

Image is not available

VGBC tuyển dụng

Join our Team
previous arrow
previous arrow
next arrow
next arrow
Slider
0
Dự án đạt Chứng nhận
0
Dự án đang triển khai
0
Hệ thống đánh giá
0
LOTUS APs
Slider

Hội viên VGBC

Hội viên VGBC đã góp phần ủng hộ quan trọng nhằm xây dựng một tiếng nói độc lập và mạnh mẽ vì một môi trường xây dựng bền vững hơn tại Việt Nam.

 

Platinum Members

Slider

Gold Members

Slider

Silver Members

Slider