LOTUS Công trình quy mô nhỏ

 

 

LOTUS Công trình quy mô nhỏ (LOTUS SB) được áp dụng để đánh giá công trình phi nhà ở xây mới hoặc cải tạo quy mô lớn với tổng diện tích sàn (GFA) nhỏ hơn 2.500 m2.

Hạng mục & Khoản của LOTUS SB

Năng lượng

22 điểm

E-1 Thiết kế thụ động
5
E-2 Vỏ công trình
4
E-3 Hệ thống làm mát
6
E-4 Chiếu sáng nhân tạo 4
E-5 Thiết bị sử dụng năng lượng hiệu quả
2
E-6 Giám sát tiêu thụ năng lượng
1

Nước

8 điểm

W-1 Thiết bị sử dụng nước hiệu quả
5
W-2 Sân vườn sử dụng nước hiệu quả
2
W-3 Nước uống
1

Vật liệu

14 điểm

M-1 Vật liệu kết cấu công trình 3
M-2 Tường không chịu lực
3
M-3 Cửa sổ và cửa đi
2
M-4 Vật liệu lát sàn
2
M-5 Vật liệu làm mái
2
M-6 Thiết bị nội thất
2

Sức khoẻ & Tiện nghi

12 điểm

H-1 Cấp gió tươi
2
H-2 Thông gió tại khu vực ẩm thấp
1
H-3 Giám sát nồng độ CO2
1
H-4 Hạn chế phát thải VOC
4
H-5 Chiếu sáng tự nhiên
3
H-6 Tầm nhìn ra bên ngoài
1

Môi trường khu vực

16 điểm

LE-1 Lựa chọn khu đất 5
LE-2 Thiết kế khu đất 2
LE-3 Thảm thực vật
2
LE-4 Hiệu ứng đảo nhiệt
2
LE-5 Nước mưa chảy tràn
1
LE-6 Giảm thiểu nguy cơ ngập lụt
2
LE-7 Môi chất lạnh
1
LE-8 Khu tập kết – tái chế rác thải 
1

Cộng đồng & Quản lý

8 điểm

CM-1 Quản lý thiết kế 1
CM-2 Quản lý xây dựng
3
CM-3 Quản lý vận hành
3
CM-4 Hỗ trợ người khuyết tật tiếp cận sử dụng công trình
1

Sáng kiến

4 điểm

Inn-1 Nâng cao hiệu năng vượt trội 4 điểm thưởng
Inn-2 Sáng kiến/ Công nghệ mới
4 điểm thưởng