Chương trình CPD

Tổng quan về CPD

Chương trình Phát triển nghề nghiệp Liên tục (CPD) của Hội đồng Công trình Xanh Việt Nam (VGBC) nhằm mở rộng kiến thức của các chuyên gia trong ngành về hệ thống đánh giá LOTUS và trang bị các kỹ năng cần thiết cho những người làm việc và triển khai các dự án Xanh. Chương trình được xây dựng bởi Hội đồng Công trình Xanh Việt Nam (VGBC), được Hội đồng Quản trị VGBC phê duyệt vào tháng 5/2024 và chính thức triển khai từ ngày 01/06/2024

Định nghĩa

Điểm CPD: là điểm phát triển nghề nghiệp liên tục dành cho các khóa đào đạo, sự kiện do VGBC thực hiện hoặc các các tổ chức khác về các hoạt động đào tạo liên quan phù hợp.

LOTUS AP: Chuyên gia tư vấn LOTUS

Giai đoạn đăng ký và chu kỳ của CPD

Chứng nhận LOTUS AP hết hạn sau mỗi 2 năm và cần được gia hạn nếu muốn tiếp tục sử dụng. Việc gia hạn được tiến hành theo chương trình CPD (Continuous Professional Development), nhằm khuyến khích các chuyên gia không ngừng bổ sung, cập nhật thêm kiến thức, kinh nghiệm mới và cùng đóng góp cho sự phát triển của Hệ thống tiêu chí LOTUS nói riêng và phong trào công trình xanh Việt Nam nói chung. 

Để gia hạn chứng chỉ, LOTUS AP phải hoàn thành tổng cộng tối thiểu 20 CPD trong vòng 2 năm trở về trước kể từ ngày nộp hồ sơ gia hạn CPD. 

LOTUS AP phải nộp bằng chứng hoàn thành 20 Điểm CPD trong vòng một (1) tháng sau khi chứng chỉ hết hạn bằng cách điền vào mẫu đăng ký hoặc gửi email đến địa chỉ [email protected] sẽ cấp Giấy chứng nhận mới trong vòng hai (2) tuần kể từ khi nhận được tất cả tài liệu chính xác. Giấy chứng nhận mới sẽ có hiệu lực trong hai năm kể từ ngày cấp.

Không có phí cho việc gia hạn chứng nhận.

Chứng nhận chuyên gia tư vấn LOTUS

Chuyên gia tư vấn LOTUS (LOTUS AP) là người hành nghề trong lĩnh vực xây dựng có kiến thức chuyên sâu về Hệ thống Chứng nhận Công trình xanh LOTUS. LOTUS AP có thể tham gia tư vấn cho các dự án về giải pháp thiết kế, thi công, quản lý vận hành công trình theo hướng bền vững và nộp hồ sơ để được cấp Chứng nhận Công trình xanh LOTUS.

Điều kiện:

  • Hoàn thành khóa học về LOTUS cơ bản
  • Vượt qua kỳ thi LOTUS AP trong vòng một năm kể từ ngày hoàn thành khóa học LOTUS cơ bản. 
  • Duy trì 20 điểm CPD

Bảng điều kiện hàng năm dành cho CPD

Báo cáo điểm CPD

Tải về mẫu báo cáo điểm