Hội đồng Công trình Xanh Việt Nam (VGBC)

Lợi ích hội viên vgbc

Tham gia mạng lưới gần 200 doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân trong và ngoài nước để cùng nỗ lực đồng hành và chia sẻ mối quan tâm và tầm nhìn cho một môi trường xây dựng xanh bền vững tại Việt Nam.

Tiếp nhận nhiều lợi ích thiết thực từ mạng lưới các hội đồng công trình xanh toàn cầu và Khu vực Châu Á-Thái Bình Dương.

4 chương trình hội viên của VGBC (Tiêu chuẩn – Bạc – Vàng – Bạch Kim) được thiết kế linh hoạt với các quyền lợi và mức phí khác nhau.

Become a member now