Thực tập tại VGBC

 

VGBC is hiring!

 

VGBC cần tuyển các vị trí sau:

 • Địa điểm: Hà Nội hoặc TP Hồ Chí Minh (phần lớn thời gian có thể work from home)

 • Yên cầu tiếng anh: đọc hiểu được tài liệu về công trình xanh (green building)
 • Mức lương tương ứng theo năng lực ứng viên
 • Thư ứng tuyển vui lòng gửi tới: long.dang@vgbc.vn

 • Thời hạn ứng tuyển: 15/09/2020

 

1. Green building coordinator

 • Là đầu mối liên lạc của Chương trình Chứng nhận Công trình xanh LOTUS;
 • Thực hiện các nghiên cứu, phân tích chuyên sâu về thiết kế, xây dựng và vận hành công trình theo tiêu chuẩn Công trình xanh LOTUS;
 • Nâng cao nhận thức, phổ biến kinh nghiệm thực hiện công trình xanh thông qua trao đổi thư tín hoặc gặp gỡ trực tiếp với các Đội Dự án;
 • Hỗ trợ, tư vấn kỹ thuật cho các Dự án LOTUS, tham gia quy trình đánh giá – cấp chứng nhận cho Dự án LOTUS;
 • Thực hiện khảo sát thực địa theo yêu cầu của LOTUS;
 • Thực hiện công tác chuyên môn của tổ chức.

 

2. Green building Event and Publicity

 • Xây dựng, phát triển nội dung truyền thông – marketing về công trình xanh;
 • Phát triển các kênh truyền thông xã hội và ấn phẩm truyền thông;
 • Thực hiện công tác quan hệ công chúng, xây dựng quan hệ với giới báo chí;
 • Tìm kiếm cơ hội hợp tác truyền thông cho các chương trình của VGBC;
 • Hỗ trợ phát triển nội dung truyền thông đa phương tiện và cơ sở dữ liệu trực tuyến;
 • Phát triển các chiến lược truyền thông –  marketing mới cho VGBC;