Tham dự Hội thảo đào tạo với chủ đề “Thúc đẩy phát triển công trình phát thải ròng bằng 0 – Kinh nghiệm quốc tế và giải pháp khuyến nghị cho Việt Nam”

Nhằm thực hiện cam kết của Chính phủ Việt Nam tại Hội nghị COP 26 và triển khai nội dung của Quyết định số 385/QĐ-BXD ngày 12/5/2022 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng “phê duyệt Kế hoạch hành động của ngành Xây dựng ứng phó với...

Loading
Loading