ReBuMat là dự án hợp tác giữa Đại học Xây dựng Hà Nội (HUCE), Viện Vật liệu Xây dựng Việt Nam, Đại học Tôn Đức Thắng, Đại học Kỹ thuật Lübeck, Fraunhofer IBP và VGBC. Các đối tác cùng nghiên cứu các phương pháp xây dựng tiết kiệm tài nguyên bằng vật liệu xây dựng bền vững tại Việt Nam. Liên danh dự án mời các đối tác, các nhà hoạt động trong ngành, các nhà hoạch định chính sách và nhà nghiên cứu tham dự hội nghị chuyên đề ReBuMat để thảo luận về hiện trạng và tương lai của vật liệu xây dựng bền vững và tiết kiệm tài nguyên ở Việt Nam. Hội nghị chuyên đề bao gồm chuyến đi thăm công trình bằng rơm (15-17 tháng 5) và ngôi nhà bằng gạch bùn (13 tháng 5), với hi vọng sẽ tạo điều kiện cho nhiều cơ hội học tập và kết nối.

sự kiện sắp tới

Những sự kiện sắp tới được tổ chức bởi VGBC và các đối tác.

Xem thêm