Vào ngày 16 tháng 5, Hội nghị Nhà đầu tư ESG Việt Nam 2024 do Raise Partners và Vietnam Innovators – Vietcetera tổ chức đã diễn ra với trọng tâm là xây dựng quan hệ đối tác bền chặt và hệ thống linh hoạt cho tài chính bền vững cùng với hoạt động đầu tư ESG tại Việt Nam. Với chủ đề trọng tâm là “Xây dựng một tương lai kiên cường cho Việt Nam”, Hội nghị đã quy tụ các nhà đầu tư, quỹ, lãnh đạo doanh nghiệp, chính phủ Việt Nam cũng như quốc tế, các công ty khởi nghiệp, chuyên gia, giới học thuật và giới truyền thông để khơi dậy sự hợp tác có ý nghĩa, cộng với việc thúc đẩy tăng trưởng xanh và bao trùm ở Việt Nam. Giám đốc Nghiên cứu của VGBC, bà Nguyễn Khánh Linh (Arden), đã tham gia tọa đàm về chủ đề “Xây dựng một tương lai kiên cường cho Việt Nam”.

sự kiện sắp tới

Những sự kiện sắp tới được tổ chức bởi VGBC và các đối tác.

Xem thêm