Ngày 9/5/2024, tọa đàm bắt đầu với sự tham gia của ông Tim Middleton, Thành viên Hội đồng quản trị VGBC, nhấn mạnh hai chủ đề chính: “Tương lai của Công trình Xanh tại Việt Nam” và “Tiêu chí Sàn trong Nhà máy Công nghiệp”. Tiếp nối, ông Nguyễn Anh Việt, đại diện PCE, đã giới thiệu các thiết bị hiện đại hỗ trợ đánh giá độ phẳng của sàn và nêu những lưu ý trong quá trình thi công sàn bê tông. Thông tin này hỗ trợ các nhà xây dựng, nhà thầu và nhà tư vấn thiết kế trong việc xem xét chiến lược cải tiến phù hợp về công trình xanh.

sự kiện sắp tới

Những sự kiện sắp tới được tổ chức bởi VGBC và các đối tác.

Xem thêm