Sáng nay, ngày 16/04 tại Hà Nội, hội thảo Tài chính Đổi Mới Sáng tạo với chủ đề: Tăng cường huy động Tài chính Xanh cho các công trình tại Việt Nam đã được diễn ra với sự phối hợp tổ chức của Ngân hàng Phát triển Châu Á ADB, Quỹ xúc tiến Tài chính Xanh thuộc khu vực ASEAN – ACGF và Hội đồng Công trình Xanh Việt Nam VGBC.

Trong phiên sáng nay, Hội thảo đã chia sẻ vai trò của các tổ chức tài chính trong việc tài trợ xây dựng các công trình xanh. Bên cạnh đó, hội thảo đã trao đổi các rào cản và cơ hội để mở rộng đầu tư vào hiệu quả năng lượng, kinh doanh xanh hoá bất động sản cũng như vai trò của các hệ thống chứng nhận.

sự kiện sắp tới

Những sự kiện sắp tới được tổ chức bởi VGBC và các đối tác.

Xem thêm