Sự kiện VGBC

THÔNG BÁO LỊCH SỰ KIỆN VÀ ĐÀO TẠO VGBC 2023

  THÔNG BÁO LỊCH SỰ KIỆN VÀ ĐÀO TẠO VGBC 2023 Sau sự thành công của các hoạt động trong năm 2022, Hội đồng Công trình xanh Việt Nam (VGBC) xin thông báo kế hoạch thực hiện chuỗi sự kiện định kỳ hàng tháng trong năm 2023. Chúng tôi mong rằng các sự kiện sẽ […]

read more