Vào ngày 10 tháng 11 vừa qua tại TP. Hồ Chí Minh, VGBC tự hào được tham gia Sự kiện Lễ trao giải và Dạ tiệc PropertyGuru Việt Nam 2023. Sự kiện đã nêu bật sự phát triển bất động sản đặc biệt từ năm 2023 trên nhiều loại hình tài sản khác nhau. Giám đốc điều hành của VGBC – ông Douglas Snyder, vinh dự trở thành giám khảo năm nay để giúp hỗ trợ các tiêu chí bền vững mới được đưa ra trong cuộc thi. Sự kiện đã nêu bật sự tinh thần và tiến bộ của các nhà phát triển tại Việt Nam ngay cả trong một thị trường khó tính. VGBC hướng tới sự hợp tác và phát triển hơn nữa về Công trình Xanh với PropertyGuru vào năm 2024.