Tuần lễ Công trình Xanh Thế giới (WGBW) là chiến dịch lớn nhất thế giới nhằm thúc đẩy môi trường xây dựng bền vững trên toàn cầu. Diễn ra từ ngày 11-15/09/2023, Sự kiện là cơ hội để phát triển xây dựng toàn cầu và đẩy nhanh quá trình chuyển đổi để đảm bảo một tương lai bền vững, tiết kiệm năng lượng cho tất cả mọi người.
 
Được dẫn dắt bởi mạng lưới gồm hơn 75 Hội đồng Công trình Xanh quốc gia (GBC) và 46.000 thành viên của họ, chiến dịch kéo dài một tuần sẽ cho thấy thông qua hệ thống thay đổi tư duy và tận dụng các giải pháp địa phương, chúng ta có thể chuyển đổi sang môi trường xây dựng bền vững như thế nào.

Trong suốt tuần, mạng lưới của WorldGBC sẽ tổ chức các sự kiện trên toàn thế giới và chia sẻ các ví dụ về #BuildingTheTransition trên ba lĩnh vực: chuyển đổi năng lượng, chuyển đổi tái tạo và chuyển đổi công bằng.

Thông tin chi tiết về sự kiện: https://worldgbc.org/wgbw23/
 
Welcome.
 
 
 

sự kiện sắp tới

Những sự kiện sắp tới được tổ chức bởi VGBC và các đối tác.

Xem thêm