Trang tin LOTUS

VGBC chính thức phát hành LOTUS Công trình xây mới (NC) V3

Hội đồng Công trình xanh Việt Nam trân trọng thông báo: LOTUS Công trình xây mới – Phiên bản 3 (LOTUS NC V3) đã chính thức được phát hành. LOTUS NC V3 ra đời nhằm thay thế cho 2 hệ thống chứng nhận LOTUS Phi nhà ở V2.0 (LOTUS NR V2.0 – phát hành vào […]

read more

VGBC tiến hành cập nhật LOTUS NR và LOTUS MFR

Sau khi công bố các hệ thống chứng nhận LOTUS mới trong năm 2017, VGBC sẽ tập trung vào việc cập nhật LOTUS NR và LOTUS MFR với mục tiêu phát hành phiên bản LOTUS NR V2.1 và LOTUS MFR V1 trong nửa đầu năm 2018. Bản cập nhật sẽ giữ nguyên cấu trúc của […]

read more

VGBC phát hành LOTUS Homes V1 và LOTUS SB V1

Ngày 12/11/2017, VGBC đã chính thức phát hành phiên bản V1 của 2 Hệ thống chứng nhận: LOTUS Homes và LOTUS SB (LOTUS Công trình quy mô nhỏ). Mục tiêu trọng tâm của phiên bản cập nhật V1 là khuyến khích thiết kế công trình hiệu quả (về sử dụng năng lượng và nước), sử […]

read more

VGBC phát hành LOTUS Interiors V1 và LOTUS SI V1

Ngày 10/11/2017, VGBC đã chính thức phát hành phiên bản V1 của 2 Hệ thống chứng nhận LOTUS áp dụng cho không gian nội thất: LOTUS Interiors (LOTUS Không gian nội thất) và LOTUS SI (LOTUS Nội thất quy mô nhỏ). Mục tiêu trọng tâm của phiên bản cập nhật V1 là khuyến khích thiết […]

read more

Chứng nhận LOTUS cho Công trình đang vận hành

VGBC trân trọng thông báo Hệ thống đánh giá LOTUS Công trình đang vận hành – Phiên bản 1.0 (LOTUS BIO V1) đã chính thức được phát hành vào tháng 6/2017. Phiên bản này sẽ thay thế cho LOTUS BIO Pilot, phát hành vào tháng 7/2013. Phát triển LOTUS BIO V1 LOTUS BIO V1 đã […]

read more

Bản thảo LOTUS Homes đã được hoàn tất

  VGBC xin trân trọng thông báo Bản thảo Bộ công cụ Đánh giá và Xếp hạng Công trình Xanh LOTUS Homesđã được hoàn tất. LOTUS Homes được sử dụng để đánh giá tất cả các loại hình nhà ở riêng lẻ nhằm khuyến khích việc thiết kế công trình hiệu quả (bao gồm hiệu […]

read more

LOTUS Chung cư phiên bản thử nghiệm chính tức ra mắt

Hội đồng Công trình Xanh Việt Nam xin trân trọng ban hành bộ Công cụ mới trong hệ thống Đánh giá và Xếp hạng Công trình Xanh LOTUS: LOTUS Nhà ở Chung cư (LOTUS MFR).   Bộ công cụ này đã được phát triển dựa trên bộ LOTUS Non-Residential V2.0 cũng như đã được điều […]

read more