VGBC đã có buổi làm việc tuyệt vời với TS. Trần Hữu Hà – Giám đốc Học viện Cán bộ quản lý Xây dựng và Đô thị, PGS.TS. Kiến trúc sư. Nguyễn Vũ Phương – Phó Giám đốc Học viện Cán bộ Quản lý Xây dựng và Đô thị, bà Chu Thị Yến – Phó Viện trưởng Viện Nghiên cứu Đào tạo và Quan hệ Quốc tế để thảo luận về việc kết hợp các nỗ lực nâng cao năng lực của các quan chức chính phủ về các chủ đề kỹ thuật khác nhau liên quan đến công trình xanh. Học viện Cán bộ quản lý Xây Dựng và Đô thị có mạng lưới đào tạo và chương trình rộng khắp trên toàn quốc, vì vậy đây có thể là một con đường mạnh mẽ để VGBC hỗ trợ nâng cao nhận thức về thiết kế bền vững trên khắp Việt Nam. Chúng tôi mong muốn được hợp tác chặt chẽ với AMC để thúc đẩy các mục tiêu và tham vọng của Chính Phủ về Zero Carbon vào năm 2050. 

 

sự kiện sắp tới

Những sự kiện sắp tới được tổ chức bởi VGBC và các đối tác.

Xem thêm