Ngày 22/08 tới đây, Trường Cao Đẳng Xây Dựng Công Trình Đô Thị CUWC phối hợp với Vụ Khoa học Công nghệ và Môi trường – Bộ Xây Dựng sẽ tổ chức Hội thảo “Thúc đẩy xây dựng Xanh và bền vững – Kinh nghiệm Thế giới và kinh nghiệm cho Việt Nam” với sự tham gia của Hội Đồng Công Trình Xanh Việt Nam VGBC và Công ty Cổ phần Tư vấn Đầu tư và Xây dựng Đất Việt VILANDCO. Hội thảo nhằm mục đích chia sẻ các giải pháp công nghệ, sử dụng năng lượng xanh hiệu quả và thúc đẩy xây dựng xanh bền vững tại Việt Nam.

sự kiện sắp tới

Những sự kiện sắp tới được tổ chức bởi VGBC và các đối tác.

Xem thêm