Sự kiện trong ngành

ENERGY INNOVATION DEMO DAY – 27/3/2020 Online!

  New Energy Nexus Vietnam hiện tại đang ươm mầm nhóm đầu tiên với 4 dự án khởi nghiệp về năng lượng sạch trong chương trình Vietnam Incubation Program.   Chương trình cung cấp những dịch vụ hỗ trợ mô hình kinh doanh chuyên sâu cho 4 dự án startups tiên phong trong lĩnh vực […]

read more