VGBC xin hân hạnh thông báo về việc khởi động lại chương trình Hội đồng Tham vấn kỹ thuật (TAC) của VGBC. Chúng tôi đã chuẩn bị cho công tác này từ năm 2022. Tôi biết rất nhiều đối tác của VGBC cũng rất háo hức mong muốn tham gia vào Hội đồng này.
 
Mục đích chính của TAC là để tạo dựng quan hệ chặt chẽ giữa VGBC với mạng lưới thành viên, học giả, chuyên gia và tổ chức chuyên nghiệp nhằm định hướng cho các vấn đề công trình xanh mà thị trường Việt Nam hiện đang đối mặt.
 
VGBC hiện kêu gọi việc ứng cử hoặc đề cử của các thành viên, chúng tôi hướng tới hoàn thiện ban hội đồng trước ngày 31 tháng 5 năm 2023. Nếu quý hội viên quan tâm đến việc ứng tuyển vào hội đồng, vui lòng điền đơn đăng ký qua liên kết này.
 
Link đăng ký: https://bit.ly/42Yj71f
– Nếu có bất kỳ câu hỏi nào, xin vui lòng gửi cho Quản lý Nghiên cứu và Quan hệ mới của VGBC là Arden Linh Nguyên [ email: [email protected] ].
 
Xin chân thành cảm ơn,
 
 
 

sự kiện sắp tới

Những sự kiện sắp tới được tổ chức bởi VGBC và các đối tác.

Xem thêm