Vào ngày 24.5.2023 vừa qua tại thành phố Hồ Chí Minh, VGBC đã phối hợp cùng Bayer cung cấp khóa đào tạo về Quản lý Dịch hại Tổng hợp (IPM) tại sự kiện “GIẢI PHÁP XANH TRONG KIỂM SOÁT CÔN TRÙNG ĐÔ THỊ”. Tại sự kiện, Tiến sĩ Phạm Thị Thúy Hoài, chuyên gia đào tạo IPM, đã hướng dẫn những người tham dự các phương pháp bền vững hơn để kiểm soát sinh vật gây hại, đặc biệt là mối, trong các tòa nhà.
 
IPM sử dụng một cách tiếp cận toàn diện để kiểm soát dịch hại nhằm mục đích tăng hiệu quả và tiết kiệm chi phí cũng như giảm thiểu việc sử dụng thuốc trừ sâu không cần thiết. Sử dụng phương pháp tiếp cận IPM là một phần của tiêu chí trong hệ thống LOTUS BIO (Tòa nhà đang vận hành) của VGBC. Giám đốc VGBC, ông Douglas Snyder, đã trao chứng chỉ đào tạo IPM cho những người tham dự sự kiện này.
 
 
 
 
 
 
 

sự kiện sắp tới

Những sự kiện sắp tới được tổ chức bởi VGBC và các đối tác.

Xem thêm