Thành viên của Hội đồng Xây dựng Xanh Việt Nam (VGBC) đã gia nhập Ban Tài chính Bền vững của Hội đồng Xây dựng Xanh Thế giới (WGBC) vào tháng 4 năm 2023. Chúng tôi đã tham dự một số cuộc họp toàn cầu với 26 Hội đồng Công Trình Xanh khác nhau trên khắp thế giới để thảo luận để thảo luận về nhiều chỉ số đang được xem xét về dấu vết carbon trong vòng đời của các dự án công trình xanh. Chúng tôi đã xem xét các đánh giá carbon tác động tới cuộc sống của SBTi, CRREM và RICS để có thể áp dụng tại Việt Nam.
 
Việc đo lường và xác minh này là cần thiết để cho phép các dự án tiếp cận nguồn tài chính bền vững. Với mục tiêu Xây dựng các tòa nhà không phát thải carbon của các chính phủ trên thế giới, bao gồm cả chính phủ Việt Nam, VGBC hiện đang chuẩn bị các khung kỹ thuật để hỗ trợ quá trình chuyển đổi của Việt Nam sang trung hòa carbon vào năm 2050 và đạt được tiến bộ đáng kể vào năm 2030. Đây là một thách thức lớn, nhưng VGBC cam kết dẫn đầu nỗ lực này và tin rằng các giải pháp do con người tạo ra là cần thiết để giải quyết vấn đề nóng lên toàn cầu.
 
Shanghai aerial view with urban architecture and sunset

sự kiện sắp tới

Những sự kiện sắp tới được tổ chức bởi VGBC và các đối tác.

Xem thêm