Sự Kiện Trực Tuyến LOTUS cho Sản Phẩm Xanh: Ứng dụng trong nội thất là sự kiện mới của VGBC trong năm 2023. Mục đích của sự kiện:

– Tìm hiểu về Nhãn Sản Phẩm Xanh LOTUS mới, các tiêu chí cũng như quy trình đánh giá dành cho các sản phẩm xây dựng.
– Yêu cầu của LOTUS cho sản phẩm nội thất, các chất độc hại trong môi trường sống hàng ngày.
– Quy trình kiểm định VOC (các chất dễ bay hơi) trong vật liệu
– Những điều cần chú ý khi chỉ định vật liệu và sản phẩm trong xây dựng.

Thông tin sự kiện:
– Thời gian: 08:30 – 11:30 Thứ Tư, ngày 15 tháng 11 năm 2023
– Hình thức: Zoom Online.
Link đăng ký tham dự: https://forms.gle/5oJRfa87sZqCtFut8
– (Sự kiện không thu phí, dành cho tất cả người tham dự)

Nếu có bất kỳ thắc mắc, xin vui lòng liên hệ VGBC qua hotline +84 97 450 83 50.

sự kiện sắp tới

Những sự kiện sắp tới được tổ chức bởi VGBC và các đối tác.

Xem thêm