Chúng tôi rất vui mừng thông báo VGBC sẽ tham gia sự kiện Gặp gỡ các chuyên gia 2024 diễn ra vào ngày 26 tháng 3 năm 2024 tại Thành phố Hồ Chí Minh. Chủ đề của sự kiện tập trung vào Tính bền vững trong ngành Khách sạn và Bất động sản, đi đôi với cam kết của VGBC trong việc đạt được các giải pháp thân thiện với môi trường trong các lĩnh vực này.
 
Sự kiện Gặp gỡ các chuyên gia 2024 dự kiến sẽ là thời điểm quan trọng khi 40 nhà lãnh đạo tư tưởng có ảnh hưởng sẽ tập hợp lại với nhau. Bao gồm các nhà đầu tư, nhà phát triển, chủ doanh nghiệp tư nhân, nhà điều hành quốc tế và các bên liên quan khác. Khi ngành này phát triển, việc chúng ta hợp tác, trao đổi ý tưởng và vạch ra con đường bền vững là điều tất yếu. Savills Hotels và KOHLER cùng với WeHub đang đồng tổ chức sự kiện này để khởi động những nỗ lực bền vững tại thị trường Việt Nam sôi động.
 
Để biết thêm thông tin về sự kiện Meet The Experts 2024, vui lòng truy cập https://meettheexpertsevents.com/

sự kiện sắp tới

Những sự kiện sắp tới được tổ chức bởi VGBC và các đối tác.

Xem thêm