004-BIO-1 – Nhà máy May Đồng Phú Cường 1

 

  • Hệ thống đánh giá: LOTUS BIO V1
  • Loại công trình: Nhà máy
  • Size (GFA) : 21,950 m2
  • LOTUS AP : GreenViet Consultancy Co., Ltd.

Chứng nhận tạm thời

Dự án Nhà máy May Đồng Phú Cường 1 đã được cấp chứng nhận Tạm thời theo LOTUS BIO V1 vào ngày 30/06/2020 và đang hướng đến đạt mức chứng nhận Bạc ở Chứng nhận Chính thức.