018-NR-2.0-NC – Trụ sở công ty liên doanh TNHH khu công nghiệp VSIP Nghệ An

 

 • Công cụ đánh giá : LOTUS NR V2.0

 • Loại hình công trình : Tòa nhà văn phòng

 • Diện tích sàn (GFA) : 2,611 m2
 • Ngày đạt chứng nhận : 14/07/2020
 • Website : http://vsip.com.vn

ĐẶC TÍNH XANH

Năng lượng:

 • Giảm 53.8% mức sử dụng năng lượng so với mô hình cơ sở
 • Cải thiện 60% COP thông qua sử dụng hệ thống VRV hiệu quả cao
 • Giảm 62.9% LPD thông qua sử dụng hệ thống đèn LED chiếu sáng
 • Giảm 59% OTTV

Nước:

 • Giảm 39.4% mức tiêu thụ nước
 • Nước mưa đóng góp 28.8% tổng lượng nước tiêu thụ

Đặc tính Xanh khác:

 • 44% Gỗ từ nguồn bền vững
 • 100% tường không chịu lực sử dụng vật liệu không nung
 • 30% diện tích khu đất phủ xanh bởi thực vật