025-NR-2.0-NC – Daikin Vietnam Headquarter Building

 

  • Hệ thống đánh giá : LOTUS NR V2.0
  • Loại công trình: Tòa nhà văn phòng
  • Diện tích sàn (GFA) : 14,524 m2
  • Website: www.daikin.com.vn

ĐĂNG KÝ