Hội đồng Công trình xanh Thế giới

1. Hội đồng Công trình xanh thế giới

Hội đồng Công trình xanh thế giới, là mạng lưới tập hợp các Hội đồng công trình xanh từ hơn 100 quốc gia, đóng vai trò là tổ chức quốc tế lớn nhất ảnh hưởng tới hoạt động công trình xanh trên toàn thế giới.

Sứ mệnh của Hội đồng công trình xanh thế giới là thúc đẩy hoạt động của các Hội đồng công trình xanh thành viên thông qua kết nối với mạng lưới kiến thức và những hỗ trợ thiết thực.

2.  Ý nghĩa

Hội đồng Công trình Xanh Thế giới là một mạng lưới kết nối các Hội đồng Công trình Xanh, nhằm mục đích xây dựng một cộng đồng xây dựng bền vững 

Hội đồng Công trình Xanh Thế giới làm việc chặt chẽ với các thành viên của mình để đảm bảo rằng tất cả các thành viên Hội đồng Công trình Xanh đang hoạt động với tiêu chuẩn và chất lượng cần thiết để duy trì một phong trào xanh mạnh mẽ, được đánh giá cao. Hội đồng Công trình Xanh Thế giới tập hợp các Hội đồng Công trình xanh vào các dự án liên kết và hợp tác để hỗ trợ sự phát triển của từng Hội đồng. Hội đồng Công trình Xanh Thế cũng ngày càng đóng vai trò quan trọng trong việc công nhận tác động toàn cầu và hỗ trợ cho các phong trào, tăng cường ảnh hưởng của mỗi Hội đồng công trình Xanh trong thị trường của mình.

3.  Mạng lưới thành viên

Thành viên Hội đồng Công trình Xanh thế giới được chia ba nhóm: thành viên chính thức, thành viên mới gia nhập và thành viên tương lai.