VGBC chính thức phát hành LOTUS Công trình xây mới (NC) V3

 

Hội đồng Công trình xanh Việt Nam trân trọng thông báo: LOTUS Công trình xây mới – Phiên bản 3 (LOTUS NC V3) đã chính thức được phát hành.

LOTUS NC V3 ra đời nhằm thay thế cho 2 hệ thống chứng nhận LOTUS Phi nhà ở V2.0 (LOTUS NR V2.0 – phát hành vào tháng 06/2015) và LOTUS Nhà ở Chung cư (LOTUS MFR – phát hành vào tháng 10/2015).

Trong vòng 06 tháng (từ 17/04/2019 đến 17/10/2019), dự án đăng ký Chứng nhận LOTUS vẫn có thể lựa chọn áp dụng LOTUS NR V2.0 hoặc LOTUS MFR Pilot. Sau ngày 17/10/2019, toàn bộ dự án đăng ký mới sẽ thực hiện theo tiêu chuẩn LOTUS NC V3.

Bên cạnh đó, các dự án đã đăng ký Chứng nhận LOTUS NR V2.0 và LOTUS MFR Pilot hiện nay chưa trình nộp bất cứ hồ sơ nào cho Giai đoạn Chứng nhận Tạm thời hoặc Chứng nhận Chính thức đều có thể lựa chọn thực hiện LOTUS NC V3.

 

Giới thiệu LOTUS NC

LOTUS NC là hệ thống đánh giá mới của Chứng nhận LOTUS, được xây dựng nhằm kết hợp LOTUS NR và LOTUS MFR thành một hệ thống duy nhất.

LOTUS NC áp dụng cho toàn bộ các loại hình công trình xây mới và dự án cải tạo quy mô lớn, ngoại trừ nhà ở riêng lẻ và công trình có tổng diện tích sàn (GFA) nhỏ hơn 2,500 m2 (nhà ở riêng lẻ áp dụng LOTUS Homes, công trình có GFA nhỏ hơn 2,500 m2 áp dụng LOTUS SB).

Tải về Hướng dẫn Kỹ thuật (Technical Manual) và Nội dụng cập nhật (Summary of changes) của LOTUS NC V3 tại website: https://vgbc.vn/en/resources/

 

Nội dung thay đổi so với LOTUS NR V2.0 và LOTUS MFR Pilot

LOTUS NC V3 không đơn thuần là sự kết hợp LOTUS NR V2.0 và LOTUS MFR Pilot. Hệ thống chứng nhận mới đã được VGBC cập nhật và cải thiện một số nội dung như sau:

  • giảm tổng số Điều kiện tiên quyết (ĐKTQ) nhằm giữ lại những tiêu chí thiết yếu nhất;
  • sắp xếp lại các Khoản theo nội dung của những Hạng mục mới (Ví dụ: Vật liệu & Tài nguyên, Vị trí & Môi trường);
  • cân nhắc tới điều kiện đặc thù của công trình (công trình “core & shell”, dự án phức hợp, v.v.);
  • cập nhật theo yêu cầu tại các tiêu chuẩn, quy chuẩn và quy định hiện hành (Ví dụ: đáp ứng yêu cầu của QCVN 09:2017/BXD);
  • bổ sung một số Khoản mới (như H-3 Thiết kế Biophilic), đồng thời cũng loại bỏ một số Khoản (như Man-5 Quản lý xanh);
  • bổ sung thêm Giải pháp mới tại các Khoản (Ví dụ: Giải pháp C: Hiệu quả sử dụng nước của tháp giải nhiệt tại Khoản W-4 Giải pháp sử dụng nước bền vững);
  • điều chỉnh nội dung yêu cầu tại một số Khoản (Ví dụ: nâng yêu cầu tại khoản MR-3 Vật liệu không nung lên mức 80% cho 1 điểm và 100% cho 2 điểm chứng nhận)
  • sửa chữa sai sót tại phiên bản cũ (Ví dụ: Hình H.2 và Bảng H.4 tại Khoản H-5 Tầm nhìn ra bên ngoài)
  • giải thích cụ thể hơn yêu cầu tại một số Khoản (Ví dụ: định nghĩa chính xác hơn về tầm nhìn có chất lượng tốt tại Khoản H-5 Tầm nhìn ra bên ngoài).