013-NR-2.0-NC – Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam

  • Ngày chứng nhận: 25/03/2020
  • Loại hình công trình : Tòa nhà văn phòng
  • Diện tích sàn (GFA) : 14,112 m2
  • Thiết kế kiến trúc: tt-as.vn
  • Tư vấn công trình xanh : vilandco.vn
  • Website : http://vsd.vn/home.htm

 

Dự án Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam đã đạt Chứng nhận Công trình xanh Hạng Bạc theo Bộ tiêu chí LOTUS NR V2.0 vào ngày 25/03/2020. Đây là công trình sử dụng vốn nhà nước đầu tiên đạt chứng nhận công trình xanh LOTUS.

 

Một số đặc tính xanh của dự án:

 

Một số hình ảnh của dự án: