VGBC Online Series, P6: Sử dụng nước hiệu quả trong Công trình xanh

 

Sự kiện là buổi thứ 6 trong khuôn khổ chuỗi đào tạo Online miễn phí về Công trình xanh do VGBC tổ chức.

Module này sẽ thảo luận các giải pháp tiết kiệm nước, đo lường quản lý tình hình tiêu thụ nước, đồng thời tìm hiểu một số giải pháp tái sử dụng nước mưa, nước thải trong công trình.