VGBC Online Series, Module 7: Quản lý Vật liệu và rác thải trong Công trình xanh (9/6/2020)

 

Sự kiện là buổi thứ 7 trong chuỗi Khóa đào tạo Online miễn phí về Công trình xanh do VGBC tổ chức.

Trong Module này, chúng ta sẽ tìm hiểu về các giải pháp sử dụng vật liệu bền vững, hiệu quả, các nhóm vật liệu xanh, các giải pháp để giảm thiểu và quản lý hiệu quả rác thải từ quá trình xây dựng hay vận hành công trình.