Lịch đào tạo

CHƯƠNG TRÌNH HỘI THẢO CPD NGÀY 19/08/2023

  Hội thảo Phát triển nghề nghiệp liên tục (CPD) dành cho Kiến trúc sư hành nghề để tạo điều kiện cho các kiến trúc sư nâng cao kiến thức, tích điểm CPD, phục vụ gia hạn chứng chỉ hành nghề kiến trúc theo quy định của Luật Kiến trúc.   Nhằm khuyến khích đào […]

read more