VGBC Online Series, Phần 9: Địa điểm và Sinh thái trong Công trình xanh

 

Sự kiện là buổi thứ 9 trong khuôn khổ chuỗi đào tạo online về Công trình xanh do VGBC tổ chức.

Từ góc nhìn của công trình xanh, địa điểm của một dự án không chỉ quyết định các điều kiện vi khí hậu, từ đó ảnh hưởng đến các quyết định thiết kế và lựa chọn vật liệu. Các vấn đề cần được tính đến còn bao gồm sự tiện nghi về giao thông, đi lại của người sử dụng sau này, các lựa chọn về giao thông công cộng, giao thông sạch, khả năng tiếp cận các không gian công cộng và tiện ích, … 

Hơn nữa, mỗi công trình, dự án đều nằm trong một mối liên kết chặt chẽ với các công trình, dự án xung quanh, có ảnh hưởng qua lại lẫn nhau. Một số tiêu chí trong công trình xanh hiệu ứng đảo nhiệt, quản lý nước chảy tràn, quản lý ô nhiễm do quá trình xây dựng, hạn chế ô nhiễm ánh sáng … đều hướng đến mục tiêu nhân văn là không vì tiện nghi cá nhân mà ảnh hưởng tiêu cực, hoặc cố gắng giảm thiểu nhất tác động tiêu cực, đến môi trường chung.