VGBC Online Series, Phần 8: Sức khoẻ và Tiện nghi trong Công trình xanh

 

Sự kiện là buổi thứ 8 trong khuôn khổ chuỗi đào tạo online về Công trình xanh do VGBC tổ chức.

Trong buổi này, chúng ta sẽ thảo luận về các nhóm tiêu chí Sức khoẻ và tiện nghi thường được đề cập trong các Hệ thống tiêu chí công trình xanh, như tiện nghi nhiệt, chất lượng không khí trong nhà, chiếu sáng tự nhiên, tiện nghi âm học, v.v. Chúng ta cũng sẽ thảo luận một số giải pháp để đạt được các tiêu chí này một cách hiệu quả.