VGBC webinar: Giới thiệu về Thiết kế Nội thất “Xanh”

 

Giới thiệu

Bài học cung cấp các yếu tố quan trọng trong thiết kế nội thất hiệu quả và bền vững dành cho các nhà thiết kế nội thất tương lai. Bên cạnh đó, đây có thể là thử thách đối với nhiều thiết kế nội thất hiện tại để duy trì tính cạnh tranh trong việc kinh doanh mà còn tạo ra giá trị khác biệt trong việc bảo tồn môi trường sống mà con người đã và đang tiếp tục đe dọa. Dưới đây sẽ nêu ra các tiêu chí tập trung vào các vấn đề trong phạm vi công việc của nhà thiết kế nội thất có thể gặp phải.

  1. Thiết kế hiệu quả về năng lượng
  2. Môi trường trong nhà an toàn
  3. Lựa chọn vật liệu tác động môi trường thấp
  4. Lựa chọn vật liệu góp phần giảm xả thải
  5. Thiết kế không gian thiên nhiên bên trong nhà

Mục tiêu của bài học

  1. Hiểu giá trị của một thiết kế nội thất tốt đến hoạt động và sức khỏe con người
  2. Nhìn nhận các nguyên lý chung trong thiết kế nội thất từ các chỉ tiêu đánh giá công trình xanh như LEED, WELL, Lotus, BEAM Plus, Green Mark, Green Star…
  3. Tìm hiểu các thực hành trong thiết kế nội thất bền vững

Trainer: Mr. Mai Xuan Linh, LEED AP BD+C, VGBC Regional Manager

Một số khóa học Online

VGBC Online Series, Phần 9: Địa điểm và Sinh thái trong Công trình xanh

Địa điểm của một dự án không chỉ quyết định các điều kiện vi khí hậu, mà còn quyết định mối tương tác và tính kết nối của dự án với các dự án lân cận và môi trường xung quanh, từ đó tác động lên lựa chọn giao thông và hành vi người sử dụng công trình.

Loading